Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

    Ιστορικά στοιχεία.

    Τα Γρεβενά μνημονεύονται για πρώτη φορά ως Επισκοπή κατά τον 10ο αιώνα. Η Επισκοπή υπάγονταν στην δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής Πρώτης Ιουστινιανής, έδρα της οποίας ήταν η Αχρίδα. Τον 15ο αιώνα η Επισκοπή Γρεβενών ανυψώθηκε σε Μητρόπολη μέσα στα όρια της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος. Τον 18ο αιώνα μετά την προσάρτηση της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτέλεσε Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Άνθιμος Οκτώβριος 1820-3 Φεβρουαρίου 1831 Από Δαφνουσίας Κοίμηση ;-1831
Γεράσιμος 1831 (Φεβρουάριος)-1837 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1837
Ιωαννίκιος 1837 (Οκτώβριος)-12 Οκτωβρίου 1849 Από Πρεσβύτερος Εις Σηλυβρίας ;-1870;
Αγάπιος 1849 Οκτώβριος-4 Αυγούστου 1864 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1864
Γεννάδιος Παπαρούσης 22 Αυγούστου 1864-20 Μαρτίου 1873 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1873
Κύριλλος 17 Απριλίου 1873-12 Μαΐου 1888 Από Περιστεράς Κοίμηση 1833-1888
Κλήμης Φολάν 14 Μαΐου 1888-30 Νοεμβρίου 1896 Από Δρυϊνουπόλεως Κοίμηση ;-1896
Δωρόθεος Μαμμέλης 7 Δεκεμβρίου 1896-18 Σεπτεμβρίου 1901 Από Καλλιουπόλεως Εις Νικοπόλεως 1861-1921
Αγαθάγγελος Κωνσταντινίδης 7 Οκτωβρίου 1901-13 Μαρτίου 1910 Από Πρεσβύτερος Εις Δράμας 1864-1935
Αιμιλιανός Λαζαρίδης 16 Μαρτίου 1910-30 Σεπτεμβρίου 1911 Από Πέτρας Κοίμηση 1871-1911
Αιμιλιανός Δάγγουλας 8 Δεκεμβρίου 1911-13 Μαρτίου 1924 Από Μελενίκου Εις Ελευθερουπόλεως 1866-1927
Νικόλαος Παπανικολάου 13 Μαρτίου 1924-4 Σεπτεμβρίου 1928 Από Νεαπόλεως Στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος 1883-1933
         
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νέες Χώρες, Συνοδική Πράξη 1928)
Νικόλαος Παπανικολάου 4 Σεπτεμβρίου 1928-15 Δεκεμβρίου 1933 Από δικαιοδοσία Οικουμενικού Πατριαρχείου Κοίμηση 1883-1933
Γερβάσιος Σουμελίδης 12 Φεβρουαρίου 1934-16 Απριλίου 1943 Από Σεβαστείας Κοίμηση 1882-1943
Θεόκλητος Σφήνας 13 Ιουνίου 1943-24 Σεπτεμβρίου 1950 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1888-1950
Φίλιππος Τσορβάς 30 Σεπτεμβρίου 1951-14 Οκτωβρίου 1958 Από Πρεσβύτερος Εις Δράμας 1913-1997
Χρυσόστομος Παπαϊγνατίου 22 Μαΐου 1960-23 Ιουλίου 1975 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1905-1975
Σέργιος Σιγάλας 15 Αυγούστου 1976-10 Ιουλίου 2014 Από Πρεσβύτερος Σχολάζων 1934-2014
Δαυΐδ Τζιουμάκας 12 Οκτωβρίου 2014-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1958
         

Αναθεώρηση: Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023.