8η Σελίδα :Περιεχόμενα

Εκτελεσθέντα έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτη 1999-2000)  - Γεώργιος Παρηγορίτσας,  Μηχανικός 

Εκτελεσθέντα έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτη 1999-2000) 
   Κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του Δήμου μας
εκτελέστηκαν τα ακόλουθα έργα στα Δημοτικά Διαμερί-
σματα:

   Κεφαλόβρυσο:
   Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κεφαλόβρυσου (13.800.000 δρχ. συνεχιζόμενο έργο από Κοινότητα Κεφαλόβρυσου).
Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης (8.632.177 δρχ., συνεχιζόμενο έργο από Κοινότητα Κεφαλόβρυσου)
Κατασκευή ράμπας ζώων στη θέση θεοδωρίτσα (3.000.000 δρχ.) 
Διαμόρφωση κτιρίου συνοριακών φυλάκων (2.978.981 δρχ.)
Κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων στη θέση Τόπουλο (1.000.000 δρχ.)
Κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων στη θέση Γραμμόζη (1.000.000 δρχ.)
Κατασκευή ποτιστρών ζώων (708.000 δρχ.)
Κατασκευή   πλακοσκεπής στη θέση Πότση (4.903.520 δρχ.)
Μεταφορά - μετεγκατάσταση - προμήθεια οργάνων
Παιδικής Χαράς (1.500.000 δρχ.)
Επισκευή Παιδικής Χαράς (2.242.000 δρχ.)
Επισκευή - συντήρηση Δημοτικού σχολείου (5.349.053 δρχ.)
Κατασκευή ομβροδεξαμενής στη θέση θεοδωρίτσα (4.160.000δρχ.)
Περίφραξη πηγών ύδρευσης στη θέση Μπιτσικόπουλο (2.000.000 δρχ.)
Αποτύπωση - κτηματογράφηση Κεφαλόβρυσου (4.273.570 δρχ.)
Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Κεφαλόβρυσου (2.360.000 δρχ.)
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Τσεπαίοι (1.520.000δρχ.)

   Άγιος Κοσμάς
   Αντικατάσταση - επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγίου Κοσμά (3.607.740 δρχ.)

   Βασιλικό
   Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Γκράτιστα (1.507.496 δρχ.) συνεχιζόμενο έργο από Κοινότητα Βασιλικού).
Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών δρόμων (4.460.000 δρχ.) συνεχιζόμενο έργο από Κοινότητα Βασιλικού)
Κατασκευή βόθρου στο Στενό Βασιλικού (2.000.000 δρχ.)
Κατασκευή αποχετευτικού στο Μεσιό Βασιλικού (6.700.000 δρχ.)
Αποκατάσταση τμήματος δρόμου Βασιλικού (566.400 δρχ.)

   Κακολακκος
   Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης λάκκου (5.000.000 δρχ.)

   Κάτω Μερόπη
   Βελτίωση βατότητας δρόμου προσπέλασης βοσκοτό-πων στη θέση Γορμός (1.200.000 δρχ.)
Διαμόρφωση - τσιμεντόστρωση πλατείας Κάτω Μερόπης (6.350.000 δρχ.)
Διαμόρφωση χώρου εκκλησίας Αγίου Αθανασίου (1.000.000δρχ.)

   Μερόπη
   Κατασκευή ποτίστρας ζώων στη θέση Γκαμπένιτσα (500.000 δρχ.)
Διαμόρφωση - ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μερίοπης (1.000.000δρχ.)

   Παλαιόπυργος
   Κατασκευή καλντεριμιού (2.700.000 δρχ.)
Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών οδών (500.000 δρχ.)
Επισκευή σχαρών αποχέτευσης ομβριών υδάτων 9300.000 δρχ.)
Συντήρηση κοινοτικού γραφείου (704.000 δρχ.)
Επισκευή υδρομαστεύσεων Παλαιοπύργου (4.047.363 δρχ.)

   Ρουψιά
   Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (2.046.710δρχ.)
Πλακόστρωση πλατείας Ρουψιάς (2.000.000 δρχ.)
Επισκευή - συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ρουψιάς (6.999.802 δρχ.)
Τιμεντόστρωση στο ΔΔ Ρουψιάς (2.360.000 δρχ.)
Επισκευή ποτιστρών ζώων (350.000 δρχ.)

   Ωραιόκαστρο
   Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (1.448.155δρχ.)
Επισκευή δικτύου ύδρευσης - αντλιοστασίου (500.000 δρχ.)
Περίφραξη δεξαμενής ύδρευσης (100.000 δρχ.)
Μεταφορά νερού σε ομβροδεξαμενή Ωραιοκάστρου (88.000 δρχ.)
Εκβάθυνση λάκκου (350.000 δρχ.)
Χαλικόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή Ωραιο- κάστρου (354.000 δρχ.
Συντήρηση δικτύου άρδευσης Ωραιοκάστρου (229.514 δρχ.)

   Δήμος Άνω Πωγωνίου
(για το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων)
   Προμήθεια 70 κάδων απορριμμάτων (3.984.860 δρχ.)
  Μίσθωση αυτοκινήτου ιτιίηϊ ουδ για τη μεταφορά δημο- τών (4.584.000 δρχ.)
Αντικατάσταση εξωτ. Δικτύου ύδρευσης Συνδέσμου Πηγών Μερόπης (6.510.000 δρχ. συνεχιζόμενο έργο από το ΕΑΠΤΑ).
Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων (3.608.200 δρχ.)
Καθαρισμός δεξαμενών των Δημοτικών Διαμερισμάτων (350.000 δρχ.)
Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού των Δημοτικών Διαμερισμάτων (826.000 δρχ.)
Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος (179.851 δρχ.)
Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού (1.805.400 δρχ.)
Προμήθεια πινακίδων - χαρτών με τα όρια του Δήμου (696.200 δρχ.)
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (3.473.920 δρχ.)
Αγορά κτιρίου πρώην αλλαντοποιείου Δημουλά για χρήση Δημοτικού Σφαγείου (12.000.000 δρχ.)
Μελέτες και έργα του ΕΠΤΑ στο Δήμο Άνω Πωγωνίου

   Το ΕΠΤΑ (Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) είναι το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για να καταστούν οι νέοι Δήμοι οργανωτές και μοχλοί της τοπικής ανάπτυξης αλλά και διοικητικά κέντρα ικανά να παρέχουν καλύ-τερες υπηρεσίες στους δημότες.
  Ο Δήμος Άνω Πωγωνίου έχει ξεκινήσει την υλοποίησητων μελετών και των έργων του ΕΠΤΑ. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι μελέτες και τα έργα του ΕΠΤΑ για το Δήμο μας και η πορεία υλοποίηση τους.

   15% του ΕΠΤΑ
   (Εγκεκριμένες πιστώσεις από την Περιφέρεια Ηπείρου)
   1. Μελέτη ανέγερσης Δημαρχείου (10.000.000 δρχ.) και αγορά οικοπέδου (16.000.000 δρχ.) Έγινε η αγορά του οικοπέδου. Η οριστική μελέτη του Δημαρχείου έχει εγκριθεί από την ΤΥΔΚ και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκπονείται η μελέτη εφαρμογής και θα ακολουθήσουν τα τεύχη δημοπράτησης.
   2. Μελέτη αθλητικών εγκαταστάσεων στο όρος Νεμέρτσικα (10.000.000 δρχ.) Έχει εγκριθεί η προκαταρκτική μελέτη από την ΤΥΔΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   3. Μελέτη γεωτρήσεων (1.888.000 δρχ.) Η μελέτη έχει εγκριθεί από την ΤΥΔΚ και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   4. Γεωτρήσεις - αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (60.000.000 δρχ.) Εκτελούνται οι γεωτρήσεις σύμφωνα με τη μελέτη.
   5. Μελέτη Δημοτικού Σφαγείου (10.000.000 δρχ.) Έχει εγκριθεί η προμελέτη από την ΤΥΔΚ και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   35% του ΕΠΤΑ
(Έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου οι πιστώσεις για την προμήθεια του απορριμματοφόρου και της πυροσβεστικής αντλίας)
   1. Ανέγερση Δημαρχείου (150.000.000 δρχ.)
   2. Εγκαταστάσεις για ήπιες μορφές τουρισμού - Αθλητικές εγκαταστάσεις στο όρος Νεμέρτσικα (201.800.000 δρχ.)
   3. Δημοτικό Σφαγείο (195.000.000 δρχ.)
   4. Προμήθεια απορριμματοφόρου (25.960.000 δρχ.) - πυροσβεστικής αντλίας (2.000.000 δρχ.) - λεωφορείο (37.040.000 δρχ.) Έχουν  παραδοθεί από την ΤΥΔΚ οι μελέτες της πυροσβεστικής αντλίας και του απορριμματοφόρου. Έγινε η προμήθεια της πυροσβεστικής  αντλίας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την προμήθεια του απορριμματοφόρου.

  Έργα του προγράμματος LΕΑDΕR ll στο Δήμο Άνω Πωγωνίου
   Στα πλαίσια του προγράμματος ΙΕΑΟΕΚ II έχουν εγκριθεί πιστώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας για τα ακόλουθα έργα που αφορούν το Δήμο μας:
   1. Αποκατάσταση νερόμυλου στη θέση Τκρέτση" Παλαιοπύργουκαι νερόμυλου - νεροτριβών Ωραιοκάστρου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000.000 δρχ. (40% η ίδια συμμετοχή). Το έργο έχει υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Ανω Πωγωνίου και αναμένεται η χρηματοδότηση του Υπουργείου Γεωργίας μέσω της Ήπειρος Α.Ε. για την εξόφληση των λογαριασμών.
   2. Αξιοποίηση - Προβολή τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος περιοχής Πωγωνίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 16.720.000 δρχ. (20% η ίδια συμμετοχή για τους 4 ΟΤΑ που συμμετέχουν). Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία τουριστικού οδηγού, φυλλαδίων, χαρτών, αφισών, καρτών, πινακίδων - χαρτών οδικής σήμανσης και την παραγωγή ταινίας νίάβο. Υλοποιείται με την συνεργασία των Δήμων Άνω Πωγωνίου και Δελβινακίου και των Διευρυμένων Κοινοτήτων Πωγωνιανής και Λάβδανης.

   Ημερίδα για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής Πωγωνίου
   Το Υπουργείο Γεωργίας, προετοιμάζοντας την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 3ου Κ.Π.Σ. στον τομέα της ευθύνης του, ανέθεσε τον Μάρτιο του 2000 σειρά από μελέτες για την κατάρτιση Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Στην Περιφέρεια της Ηπείρου οι σχετικές μελέτες αφορούν τις περιοχές Πωγωνίου, Φιλιατών και Τύμφης. Η μελέτη για την περιοχή Πωγωνίου έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Γεωργίας στο γραφείο μελετών  FOREST Α.Ε.
   Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της τελικής φάσης της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα το Πνευματικό Κέντρο Κεφαλόβρυσου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου με σκοπό την ενημέρωση από τους αρμόδιους μελετητές και την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων κ.λ.π. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο ΓΓ Περιφέρειας Ηπείρου κ. Λιακόπουλος, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Δολιώτης, ο Δήμαρχος Άνω Πωγωνίου κ. Μπάσιος, ο Δήμαρχος Δελβινακίου κ. Μποζιάρης, ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Πωγωνιανής κ. Τσέβης, ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Λάβδανης κ. Παπαβασιλείου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πωγωνίου κ. Γραμμόζης, εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίωνκαι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

Γεώργιος Παρηγορίτσας
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Υπάλληλος Δήμου Άνω Πωγωνίου
----------------------------------------------
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας: Οι προτάσεις
του Δήμου Άνω Πωγωνίου στο Γ' ΚΠΣ, στο "ΕΛΛΑΔΑ
2004", στις διαδημοτικές συνεργασίες, στο ΙΝΤΕR-
REG III και σε άλλα προγράμματα.