Έτος 5ο, Αρ.Φυλ.15, Δεκέμβριος 1997, Διεύθυνση:Εκπολ.Σύλλογος Κεφ/σου, 44006 Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων

 

  •   Υπόμνημα του Κ.Σ.Κεφαλόβρυσου,προς τους φορείς,σχετικά με τις συνενώσεις 
  •  Υπόμνημα του Κ.Σ.Βασιλικού, προς τους φορείς, σχετικά με τις συνενώσεις 
  •  Απάντηση - Σχόλιο, στο υπόμνημα του Κ.Σ.Βασιλικού