Λάθη στο Βιβλίο “Δίκτυα Υπολογιστών”

Λάθη, αβλεψίες, παρατηρήσεις στο Βιβλίο/σημειώσεις “Δίκτυα Υπολογιστών” της Γ΄ ΕΠΑΛ, των Κωνσταντοπούλου et al.

Στην σ.45 (43 της ηλεκτρονικής έκδοσης) χαρακτηρίζει τον τρόπο αποστολής  Little Endian σε επίπεδο byte ενώ θα ήταν σωστό σε επίπεδο  bit.
Το νόημα της έκφρασης είναι ότι μέσα στο πλαίσιο (frame) ο τρόπος αποστολής είναι πρώτα το πιο σημαντικό byte, ενώ μέσα στο byte πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) ή Little Endian, όπως σωστά περιγράφεται στο κείμενο που προηγείται:
“Ας σημειωθεί ότι στο Ethernet αποστέλλεται το πιο σημαντικό byte (MSB) πρώτα αλλά για κάθε byte, πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).”

Στη σελίδα 69 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) υπάρχει λάθος στην αφαίρεση οπότε βγαίνει λάθος όλη η μετατροπή.
Το ορθό είναι να αντικατασταθεί ο αριθμός 207 με τον 205

Σελίδα 70, στην έντυπη μορφή  (28-1 = 28-1)

Στη σελίδα 71 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) ανεφέρεται
Σημείωση: Το κριτήριο για τον προσδιορισμό της τάξης δικτύου στην οποία ανήκει μια διεύθυνση IP είναι η μορφή της πρώτης οκτάδας της διεύθυνσης στο δυαδικό της ισοδύναμο. Για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε το δεκαδικό ισοδύναμο, 1-127, 128-191, 192-223, 224-239, 240-247
Γιατί 1-127 κι όχι 0 – 127 αφού τα υπόλοιπα είναι 128-191 κλπ.;
H διεύθυνση 0.0.0.0 (και όλο το δίκτυο 0.0.0.0/8) είναι δεσμευμένη και χρησιμοποιείται (κανονικά) μόνο ως διεύθυνση προέλευσης (source address) Βλέπε RFC-1122 3.2.1.3 Addressing: RFC-791 Section 3.2
Και η 127.0.0.0/8 είναι δεσμευμένη ειδική διεύθυνση (αντιστοιχεί στο domain name ?localhost?) αλλά συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για αναφορά στον ίδιο τον υπολογιστή.
Ακόμη κι αν εκτελεστεί ping 0.0.0.0, η διεύθυνση 0.0.0.0 αναλύεται στην 127.0.0.1
Γι αυτό δίνεται η περιοχή ως 1-127 και όχι 0-127. Θα μπορούσε να δοθεί και ως 1-126 με ιδιαίτερη αναφορά στην 127.0.0.0/8
Γίνεται αναφορά στην ?3.1.5 Ειδικές διευθύνσεις?

Στη σελίδα 71 ( της ηλεκτρονικής έκδοσης) θα έπρεπε η τελευταία σειρά του πίνακα 3.1.2.β να είναι:
Ε, 1111 xxxx, 1111 0000, 1111 1111, 240, 255, Δεσμευμένες

Στη σελίδα 72  (της ηλεκτρονικής έκδοσης)στο σχήμα 3.1.2γ στον πίνακα σε όλη την τελευταία στήλη λείπουν τα μηδενικά. Το ορθό είναι 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 και 192.168.0.0/16
Στην κλάση Α είναι δεδομένη η πρώτη οκτάδα (10) και οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Στην κλάση C είναι δεδομένες οι πρώτες δυο οκτάδες (192.168) και οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Στην κλάση Β είναι λίγο πιο δυσνόητο γιατί είναι δεδομένη η πρώτη οκτάδα (172) και το πρώτο μισό δηλαδή τα τέσσερα πρώτα bit της δεύτερης (0001 xxxx) ενώ οι υπόλοιπες μπορούν να είναι οτιδήποτε. Η δεύτερη οκτάδα, με τον περιορισμό να είναι τα πρώτα τέσσερα bit 0001, είναι από 16 – 31.
Ο πίνακας γίνεται κατανοητός παρακάτω στην ?3.1.4 Μάσκα δικτύου?. Προκαταβολικά δίνεται η περιοχή ?Από? – ? Έως?.

Στη σελίδα 80 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) ?3.1.7 Αταξική δρομολόγηση (CIDR3), υπερδικτύωση και μάσκες μεταβλητού μήκους?, το 3 στο (CIDR3) είναι υποσημείωση. Το ορθό είναι (CIDR3).

Στη σελίδα 110 (της ηλεκτρονικής έκδοσης) στις Ερωτήσεις – Ασκήσεις Κεφαλαίου
4. Υπολογίστε πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το δίκτυο 192.168.64.0/16 (μάσκα
δικτύου 255.255.0.0)
αντί  192.168.64.0/16 να γραφεί  192.168.0.0/16 ή να αλλαχθεί η διατύπωση ως εξής:
Υπολογίστε πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το δίκτυο στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής 192.168.64.0/16 (μάσκα
δικτύου 255.255.0.0)

πηγή: http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=6903.0