Υποστηρικτικό υλικό για τα Δίκτυα ΕΠΑ.Λ.

Δίκτυα Υπολογιστών Γ ΕΠΑ.Λ.

Υποστηρικτικό Υλικό θεωρία σε παρουσιάσεις Powerpoint

1ο Κεφάλαιο: Βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής και διασύνδεσης δικτύων Παρουσίαση Κεφαλαίου

2ο Κεφάλαιο: Τοπικά δίκτυα ? επίπεδο πρόσβασης δικτύου (TCP/IP) Παρουσίαση κεφαλαίου

3ο Κεφάλαιο: Επίπεδο δικτύου ? διαδικτύωση

Παρουσίαση 1αης ενότητας

Παρουσίαση 1βης ενότητας

Παρουσίαση 3ης ενότητας

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων Παρουσίαση

 3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία Παρουσίαση

 3.6 Δρομολόγηση – Άμεση/Έμμεση Παρουσίαση

4ο Κεφάλαιο: Επίπεδο Μεταφοράς Παρουσίαση

5ο Κεφάλαιο: Επεκτείνοντας το δίκτυο ? Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Παρουσίαση

6ο Κεφάλαιο: Επίπεδο εφαρμογής Παρουσίαση