Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2016 – python

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΠΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑ Γ_1_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείου)

Ένα ξενοδοχείο χρεώνει την ενοικίαση των δωματίων του ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Image result for tourist hotel cartoon funny

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ                             ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ                             ΥΨΗΛΗ

1-3                          40€ ανά ημέρα                     70€ ανά ημέρα

4-7                          30€ ανά ημέρα                     55€ ανά ημέρα

>7                          25€ ανά ημέρα                     50€ ανά ημέρα

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Nα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Για καθεμιά από τις 500 κρατήσεις του ξενοδοχείου κατά το προηγούμενο έτος:

α. Να διαβάζει τον αριθμό των ημερών ενοικίασης καθώς και την τουριστική περίοδο που έγινε η κράτηση, εξασφαλίζοντας ότι η επιτρεπτή τιμή για την τουριστική περίοδο είναι ΧΑΜΗΛΗ ή ΥΨΗΛΗ. (μονάδες 3)

β. Να καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο τον αριθμό των ημερών ενοικίασης και την τουριστική περίοδο, το οποίο να υπολογίζει, με βάση τον προηγούμενο πίνακα, τη χρέωση της κράτησης. O υπολογισμός της χρέωσης δεν γίνεται κλιμακωτά. (μονάδες 2)

γ. Να εμφανίζει τη χρέωση της κράτησης. (μονάδα 1)

Μονάδες 6

Γ3. Nα υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική χρέωση των κρατήσεων του ξενοδοχείου για καθεμιά τουριστική περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μονάδες 4

Γ4. Nα κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα του ερωτήματος Γ2.β.

Μονάδες 8ΘΕΜΑ Δ_1_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Υποκαταστήματα – Πωλητές – Πωλήσεις)

Μια εταιρεία έχει δύο υποκαταστήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στη     Θεσσαλονίκη. Σε κάθε υποκατάστημα εργάζονται 10 πωλητές.

Image result for salesman cartoon funny

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:

Δ1. Για καθέναν από τους 20 πωλητές της εταιρείας, να διαβάζει το όνομά του και τον κωδικό του και να τα καταχωρίζει σε κατάλληλο δισδιάστατο πίνακα, έτσι ώστε στις πρώτες 10 γραμμές του πίνακα να υπάρχουν τα στοιχεία των πωλητών του υποκαταστήματος της Αθήνας και στις επόμενες 10 τα στοιχεία των πωλητών της Θεσσαλονίκης. Να θεωρήσετε ότι όλα τα ονόματα και όλοι οι κωδικοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.

Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε παραγγελία της εταιρείας στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, να διαβάζει τον κωδικό του πωλητή. Αν ο κωδικός ανήκει σε πωλητή της εταιρείας, να διαβάζει το ποσό της αντίστοιχης παραγγελίας που πήρε ο πωλητής (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας) ή, διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός». Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί, ως κωδικός πωλητή, η τιμή ΤΕΛΟΣ.

Μονάδες 8

Δ3. Να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε πωλητή στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και να τις εμφανίζει μαζί με το όνομά του. Να θεωρήσετε ότι κάθε πωλητής πήρε παραπάνω από μία παραγγελία στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Μονάδες 4

Δ4. Για κάθε υποκατάστημα να βρίσκει και να εμφανίζει τα ονόματα των τριών πωλητών με τις μεγαλύτερες συνολικές πωλήσεις στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Να θεωρήσετε ότι οι συνολικές πωλήσεις όλων των πωλητών είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Μονάδες 6Comments are closed.