ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η καταχώριση και η επεξεργασία έγινε από τον Σόλωνα Ευστρατίου

Γενική αποποίηση ευθύνης:

Ο  διαχειριστής της σελίδας δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται σε νομικά ζητήματα και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε συχνών αλλαγών της νομοθεσίας. Είναι πιθανόν τα νομικά κείμενα που περιέχονται να μην είναι πλήρη, ή οι περιεχόμενες πληροφορίες να μην ισχύουν πλέον.

Ο διαχειριστή της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση γι’ αυτό

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   Σχολείων Δ.Ε. για το σχ. Έτος 2017-2018

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.   ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ………. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

Οδηγίες διδασκαλίας για τις Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων

(Δ.Υ.Ε.Π.)

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ' τά­ξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  για το σχολικό έτος 2017-2018

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τά­ξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.  για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

 

Εξεταστέα  −  διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 −2018

Eξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομείς και ειδικότητες  Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων _ Λυκείων

Τομείς – Ειδικότητες ανά ΕΠΑ.Λ.

Καθορισμός ειδικοτήτων Γ΄ τάξεως ΕΠΑ.Λ.

 

1η Τροποποίηση

Καθορισμός τομέων ανά ΕΠΑ.Λ

1η τροποποίηση .

2η τροποποίηση 

3η τροποποίηση ( καταργήθηκε)

4η τροποποίηση

 

ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 Ε.Δ.Ε

&

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΌ ΔΙΚΑΙΟ 

 

 ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ της ΧΑΓΗΣ

 

 

 

 

 

 

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση 20/11/2017

 

 

 

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα: Για τα Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα πληροφορικής τηλ. 2106990401

 

 

μετρητής επισκεψιμότητας :