Εκπαιδευτική Δράση Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΑ

01_Asklipiades

Εκπαιδευτική Δράση Ασκληπιάδες

Ο Ασκληπιός θεωρείτο πατέρας των θεοτήτων

Υγεία,  Αίγλη, Ιασώ, Ακεσώ και Πανάκεια…

Ο δε Ιπποκράτης θεωρείτο απόγονος των Ασκληπιάδων!

Η Εκπαιδευτική Δράση «Ασκληπιάδες» έχει ως σκοπό την τακτική ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της Υγείας. Όσοι εκπαιδευτικοί τρέχουν Σχολικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας δύναται να εμπλέκονται σε Δραστηριότητες και Επιμορφώσεις, συμβάλλοντας ενεργά ως συνδιοργανωτές, συμπράττοντες και συμμετέχοντες σε παιδαγωγικές συνεστιάσεις με διακριτικό τίτλο «Ασκληπιάδες».

Οι «Ασκληπιάδες» προτείνεται να πραγματοποιούνται με σταθερή χρονική περιοδικότητα (πιθανόν ανά διμηνία) και κυλυόμενα, ανά τον Νομό Χανίων. Όσες Σχολικές Μονάδες ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν ή να συμβάλουν στον συντονισμό μίας «Ασκληπιάδας» προβάλλοντας το έργο τους, συμμετέχοντας σε οργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ή εκθέτοντας τις εμπειρίες τους, παρακαλώ να ενημερώσουν το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής που εξυπηρετεί τις προσδοκίες και ανάγκες των αντίστοιχων ενδιαφερόμενων σχολικών μονάδων. Οι επιμέρους δραστηριότητες θα συντονίζονται από το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Δ/νση ΠΕ Χανίων) – υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου κάθε φορά που θα εμπεριέχονται Επιμορφώσεις -, με την προσδοκία ότι έκαστη φορά θα συνεργάζονται όλες οι γειτονικές σχολικές μονάδες και ο εκάστοτε οικείος Δήμος, κατά βούληση.

Πληροφορίες:

Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων,

Τηλ/Φαξ:  28210 28 405

email: ekavazidou@sch.gr

dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr

 

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε