Πρατήριο Γνώσης: Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη

PG_eik

Announc_PratGnos

Ανοιχτή Πρόσκληση Ηλεκτρονικής Συλλογής και Αρχειοθέτησης του Υλικού Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-14

 Όσοι ενδιαφέρονται να αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική βιβλιοθήκη του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, προσκαλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή και αρχειοθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού της τρέχουσας χρονιάς, παρέχοντας το υλικό τους (σε ηλεκτρονική μορφή). Σε κάθε ηλεκτρονικό αρχείο σχολικού προγράμματος θα αναφέρεται ο τίτλος του προγράμματος η σχολική μονάδα, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και η σχολική χρονιά και θα επισυνάπτεται το εκπαιδευτικό υλικό ή τα τελικά προϊόντα (φωτογραφίες από καλλιτεχνικές δημιουργίες, ενημερωτικά κείμενα ή άλλο σχολικό παράγωγο) κατά βούληση.

Για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των σχολικών προγραμμάτων θα υπάρξει μία κοινή γραμμή που θα συζητηθεί από κοινού. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονικό αυτό «Πρατήριο Γνώσης» θα είναι ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς. Το πλαίσιο εφαρμογής της δράσης αυτής θα συζητηθεί στις συναντήσεις με τους αρμόδιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τους αμοιβαία προσκεκλημένους Σχολικούς Συμβούλους (για Επιστημονική Εποπτεία), που δύναται να εμπλουτίσουν την παρούσα πρόταση, να αναπροσδιορίσουν το περιεχόμενο και πλάνο δράσης.

Πληρ. Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων

28210 28 405

dipe-tpe@dipe.chan.sch.gr

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε