Μερικές φορές, ακόμα κι αν ένα παιδί δεν δυσκολεύεται στην ανάγνωση, συμβαίνει να μην κατανοεί αυτά που διαβάζει. Η ανάγνωση είναι εντελώς μηχανική και δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επεξεργασία των λέξεων και προτάσεων.
Η δυσκολία στην κατανόηση κειμένων είναι συχνό χαρακτηριστικό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Για να κατανοεί ένα παιδί το κείμενο που διαβάζει, πρέπει να έχει άνεση στην ανάγνωση. Ο καλός αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίζει γρήγορα τις λέξεις ενώ ταυτόχρονα κατανοεί και το νόημα τους. 
Μερικές συμβουλές για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας είναι:

- Δώστε έμφαση στο ρυθμό και την ορθή ανάγνωση του παιδιού. Αν έχει δυσκολία στην ανάγνωση, επιμείνετε σε ασκήσεις αντιμετώπισης της δυσαναγνωσίας. Μην περιμένετε να έχει καλή κατανόηση ένα παιδί που διαβάζει διστακτικά, συλλαβιστά και αργά.
- Διαλέξτε κείμενα εύκολα για το παιδί, ακόμα και μικρότερου επιπέδου δυσκολίας, για να εξασκηθεί στην κατανόηση τους.
- Ζητήστε από το παιδί να διαβάσει ένα μικρό κείμενο αρχικά, και στο τέλος να σας πει την περίληψη.
- Κάντε ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία που διάβασε το παιδί.
- Σε μεγαλύτερο ή δυσκολότερο κείμενο, ζητήστε από το παιδί να διαβάζει και να λέει το νόημα ανά παράγραφο.
- Σημειώστε τα κύρια σημεία του κειμένου.
- Βρείτε πλαγιότιτλους για κάθε παράγραφο του κειμένου.
- Φτιάξτε σχεδιάγραμμα αν πρόκειται για ιστορία με κάποια χρονική ή λογική σειρά.
- Διαβάστε τον τίτλο του κειμένου και συζητήστε με το παιδί τι μπορεί να περιέχει το κείμενο σύμφωνα με τον τίτλο του.
- Βρείτε ευχάριστα και ενδιαφέροντα κείμενα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του παιδιού. (δηλαδή ακόμα και κόμικ!)
- Μετά την ανάγνωση ζητήστε από το παιδί να ζωγραφίσει μια σχετική εικόνα με αυτά που διάβασε.
- Ζητήστε από το παιδί να πει ή να ζωγραφίσει τη συνέχεια μιας ανολοκλήρωτης ιστορίας.
- Φτιάξτε ιστορίες μαζί με το παιδί.
Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός