Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ονομασία αντικειμένων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
    Ονομασία αντικειμένων
    Αλλαγή τιμών
    Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής
    Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

                             Ονομασία αντικειμένων

Μπορείτε να ονομάσετε ένα αντικείμενο όταν το δημιουργείτε στο  Πεδίο Εισαγωγής:

·        Σημεία:  Στο GeoGebra, τα σημεία τα ονομάζουμε πάντοτε με κεφαλαία γράμματα. Πληκτρολογήστε ένα κεφαλαίο γράμμα  (π,χ., A, Β) μετά το σύμβολο της ισότητας ‘’=’’ και μετά μέσα σε παρενθέσεις τις συντεταγμένες του σημείου (καρτεσιανές ,πολικές, μιγαδικές

Παραδείγματα: Α = (2, 4), Β = (1; 180°), Μιγαδικός = 2 + i

·        Διανύσματα:  Για τα διανύσματα , κάνουμε ακριβώς ότι και για τα σημεία , με μόνη διαφορά ότι εδώ χρησιμοποιούμε μικρά γράμματα.
Παραδείγματα: v = (1, 3), u = (3; 90°), διάνυσμα = 1 – 2i

·        Ευθείες, κύκλοι και κωνικές τομές: Για αυτά τα αντικείμενα χρησιμοποιούμε μικρά ή μεγάλα  γράμματα , μετά άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια την εξίσωση ή τις εντολές.
Παραδείγματα
: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4,
hyp: x^2 – y^2 = 2

·        Συναρτήσεις :  Μπορείτε να ονομάσετε συναρτήσεις πληκτρολογώντας  για παράδειγμα, f(x) =  ή g(x)=  μπροστά από την εξίσωση της συνάρτησης ή της εντολής.            
Παραδείγματα:  h(x) = 2 x + 4,   q(x) = x^2,    φερ(x) = sin(x)

 

Σημείωση:

·        Αν δεν δώσετε όνομα στο αντικείμενο το πρόγραμμα GeoGebra θα δώσει ένα όνομα για το αντικείμενο αυτό σε αλφαβητική σειρά.

·        Μπορείτε να δώσετε ονόματα στα αντικείμενα  χρησιμοποιώντας κάτω δείκτες, Για παράδειγμα  το όνομα A1 εισάγεται ως  A_1 και το όνομα  ΣAB  εισάγεται ως  Σ_{AB}.

      

Σχετικές συνδέσεις

Γενικές σημειώσεις