Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Αλλαγή τιμών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
    Ονομασία αντικειμένων
    Αλλαγή τιμών
    Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής
    Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Αλλαγή τιμών

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξετε τις τιμές στα  Ελεύθερα αντικείμενα:

·    Αλλάξτε  την τιμή του αντικειμένου εισάγοντας το όνομα του αντικειμένου και την νέα τιμή του στο Πεδίο Εισαγωγής: (Βλέπε και στην ενότητα  Άμεση Εισαγωγή).
 

Παράδειγμα: Αν θέλετε να αλλάξετε την τιμή του αριθμού  a = 3, γράψτε στο Πεδίο Εισαγωγής:
a = 5  και μετά πατήστε το Enter.

·   Επεξεργαστείτε   την Αλγεβρική αναπαράσταση του αντικειμένου: Ενεργοποιείστε το εργαλείο  Μετακίνηση και κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο στην  Προβολή Άλγεβρας. Ανοίγει ένας κειμενογράφος στον οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την τιμή του αντικειμένου. Πατήστε το Enter για να επικυρωθούν τα νέα σας δεδομένα.

 

Σημείωση: Οι τιμές των  Ελεύθερων αντικειμένων’ αλλάζουν άμεσα. Οι τιμές των  Εξαρτημένων αντικειμένων αλλάζουν μόνο αν αλλάξετε τις τιμές των  γονικών  αντικειμένων  ή μόνο αν  επαναπροσδιορίσετε  το εξαρτώμενο αντικείμενο.

 

Σχετικές συνδέσεις

Γενικές σημειώσεις