Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
    Ονομασία αντικειμένων
    Αλλαγή τιμών
    Επίδειξη ιστορικού του πεδίου Εισαγωγής
    Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εισαγωγή ονομασίας, τιμής, ή ορισμού ενός αντικειμένου στο Πεδίο Εισαγωγής

Εισαγωγή Ονομασίας  για αντικείμενο: Ενεργοποιείστε το εργαλείο  Μετακίνηση  και επιλέξτε το αντικείμενο εκείνο το όνομα του οποίου θέλετε να αλλάξετε για να εισαχθεί  στο Πεδίο Εισαγωγής:.Μετά αλλάξτε την ονομασία του αντικειμένου και πατήστε το κλειδί Enter του πληκτρολογίου σας.

 

Εισαγωγή Τιμής για αντικείμενο: Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής τιμής για κάποιο αντικείμενο (π,χ (1, 3), 3x – 5y = 12) στο  Πεδίο Εισαγωγής:

·    Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο (Mac OS: Ctrl-click) και επιλέξτε το στοιχείο  Αντιγραφή στο πεδίο Εισαγωγής: από το εμφανιζόμενο  Μενού Περιεχομένων.

·    Ενεργοποιείστε το εργαλείο  Μετακίνηση  και επιλέξτε το αντικείμενο  την τιμή του οποίου θέλετε να αλλάξετε για να εισαχθεί  στο Πεδίο Εισαγωγής:.Μετά αλλάξτε την ονομασία του αντικειμένου και πατήστε το κλειδί Enter του πληκτρολογίου σας.

 

Εισαγωγή ορισμού για αντικείμενο: Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής ορισμού για κάποιο αντικείμενο(π,χ., A = (4, 2), c = Κύκλος[A, B]) κάνοντας χρήση του  Πεδίου  Εισαγωγής:.

·    Alt και κλικ στο αντικείμενο για την εισαγωγή του ορισμού του αντικειμένου και την διαγραφή οτιδήποτε υπήρχε πριν στο  Πεδίο Εισαγωγής:.

·    Ενεργοποιείστε το εργαλείο   Μετακίνηση  και επιλέξτε το αντικείμενο  τον ορισμό του οποίου θέλετε να αλλάξετε για να εισαχθεί  στο Πεδίο Εισαγωγής:.Μετά αλλάξτε τον ορισμό του αντικειμένου και πατήστε το κλειδί Enter του πληκτρολογίου σας..
.

Σχετικές συνδέσεις

Γενικές σημειώσεις