Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Τομή

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
      Κέντρο
      Βαρύκεντρο
      Κορυφή
      ΑκραΤιμή
      Εστία
      ΣημείοΚαμπής
      Τομή
      Μέσο
      Σημείο
      Ρίζα
      Κορυφή
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Τομή

Τομή[γραμμή g,ευθεία h]: Σημείο τομής των γραμμών g και h

Τομή[γραμμή g,κωνική c]: Όλα τα σημεία τομής της γραμμής g και της κωνικής τομής c (Το πολύ 2 σημεία)

Τομή[γραμμή g,κωνική c,αριθμός n]: Το  σημείο τομής που κατέχει την n-θέση  της γραμμής g  και της κωνικής τομής  c 

Τομή[κωνική c1,κωνική c2]: Όλα τα σημεία τομής δύο κωνικών τομών c1 και c2 (Το πολύ 4 σημεία)

Τομή[κωνική c1,κωνική c2,αριθμός n]: Το σημείο τομής που κατέχει την n-θέση των κωνικών τομών  c1 και c2  

Τομή[πολυώνυμο f1,πολυώνυμο f2]: Όλα τα σημεία τομής των πολυωνύμων  f1 και f2

Τομή[πολυώνυμο f1,πολυώνυμο f2,αριθμός n]: Το σημείο τομής που κατέχει την n-θέση των πολυωνύμων  f1 και  f2  

Τομή[πολυώνυμο f, ευθεία g]: Όλα τα σημεία τομής  του γραφήματος του πολυωνύμου f  και της γραμμής  g

Τομή[πολυώνυμο f,ευθεία g, αριθμός n]: Το σημείο τομής που κατέχει την n-θέση του γραφήματος του πολυωνύμου  f και της γραμμής  g 

Τομή[συνάρτηση f, συνάρτηση g, σημείο A]: Σημείο τομής των συναρτήσεων f και g  με αρχικό σημείο  A (για την μέθοδο  Newton)

Τομή[συνάρτηση f,Γραμμή g,σημείο A]: Σημείο τομής της συνάρτησης  f και της γραμμής g με αρχικό σημείο A (για την μέθοδο  Newton)

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Τομή δύο αντικειμένων

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές σημείου