Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ρίζα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
      Κέντρο
      Βαρύκεντρο
      Κορυφή
      ΑκραΤιμή
      Εστία
      ΣημείοΚαμπής
      Τομή
      Μέσο
      Σημείο
      Ρίζα
      Κορυφή
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Ρίζα

Ρίζα[πολυώνυμο f]: Όλες οι ρίζες του πολυωνύμου f  (σαν σημεία  τομής  του γραφήματος της πολυωνυμικής συνάρτησης f, και του άξονα x’ x)

Ρίζα[συνάρτηση f,αριθμός α]: Μια ρίζα της συνάρτησης f με αρχική τιμή α(μέθοδος Newton)

Ρίζα[συνάρτηση f, αριθμός α, αριθμός β]: Μια ρίζα της συνάρτησης f στο διάστημα [α, β] 

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές σημείου