Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Καμπύλη

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
      Καμπύλη
      Εντολές για  Παραμετρικές καμπύλες
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Καμπύλη

Καμπύλη[έκφραση ε1,έκφραση ε2,παράμετρος t, αριθμός a, αριθμός b]: Καρτεσιανή παραμετρική καμπύλη για την δοσμένη x-έκφραση ε1 και y-έκφραση ε2 (χρησιμοποιώντας την παράμετρο t) στο οριζόμενο διάστημα [a, b]

Παράδειγμα: Η εντολή c = Καμπύλη[2 cos(t),2 sin(t),t,0,2 pi] δημιουργεί κύκλο με κέντρο την αρχή του συστήματος και ακτίνα 2

 

Σημείωση: Οι παραμετρικές καμπύλες χρησιμοποιούνται όπως οι συναρτήσεις σε αριθμητικές εκφράσεις.

Παράδειγμα: Η εισαγωγή  c(3) επιστρέφει ένα σημείο της καμπύλης c , που αντιστοιχεί στην παράμετρο με τιμή 3

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας το ποντίκι μπορείτε να τοποθετήσετε ένα σημείο στην καμπύλη με το εργαλείο  Νέο σημείο ή την εντολή  Σημείο. Αν οι παράμετροι a και b είναι δυναμικοί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δρομείς (δείτε στο εργαλείο  Δρομέας).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων