Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εντολές για  Παραμετρικές καμπύλες

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
      Καμπύλη
      Εντολές για  Παραμετρικές καμπύλες
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Εντολές για  Παραμετρικές καμπύλες

Καμπυλότητα[Σημείο, Καμπύλη]: Υπολογίζει την καμπυλότητα της καμπύλης στο δοσμένο σημείο.

ΔιάνυσμαΚαμπυλότητας[Σημείο, Καμπύλη]: Υπολογίζει το διάνυσμα  καμπυλότητας της καμπύλης στο δοσμένο σημείο.

Παράγωγος[Καμπύλη]: Υπολογίζει την παράγωγο της παραμετρικής καμπύλης.

Παράγωγος [Καμπύλη, Αριθμός n]: Υπολογίζει την n –οστή  παράγωγο της παραμετρικής καμπύλης .

Μήκος[Καμπύλη, Αριθμός t1, Αριθμός t2]: Υπολογίζει το μήκος της καμπύλης μεταξύ των παραμετρικών τιμών t1 και t2.

Μήκος [Καμπύλη c, Σημείο A, Σημείο B]: Υπολογίζει το μήκος της καμπύλης c  μεταξύ των σημείων Α και Β που ανήκουν στην καμπύλη.

ΕφαπτόμενοςΕγγύτατοςΚύκλος[Σημείο, Καμπύλη]: Υπολογίζει τον εφαπτόμενο εγγύτατο κύκλο της καμπύλης στο δοσμένο σημείο.

Εφαπτομένη[Σημείο, Καμπύλη]: Δημιουργεί την εφαπτομένη της καμπύλης στο δοσμένο σημείο.

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων