Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
      Τόξο
      ΤόξοΚύκλου
      ΚυκλικόςΤομέας
      ΠερίμετροςΚυκλικούΤόξου
      ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα
      Τομέας
      Ημικύκλιο
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα

ΠερίμετροςΚυκλικούΤομέα[σημείο A,σημείο B,σημείο Γ]: Κυκλικό τόξο (υπολογίζεται και η περίμετρος)  που περνά από τρία σημεία  A, B, και  Γ .Το σημείο A  είναι η αρχή και το σημείο Γ  είναι το πέρας του τόξου.

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Περίμετρος κυκλικού τομέα που διέρχεται από τρία σημεία

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές τόξου και τομέα