Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Στήλη

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
      ΟριαΚελιού
      Στήλη
      ΣτήληΟνομα
      Γραμμή
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Στήλη

Στήλη[Κελί λογιστικού φύλλου]: Σας δίνει τον αριθμό της στήλης  ενός κελιού του Λογιστικού φύλλου (Η μέτρηση γίνεται από το 1).
Παράδειγμα: Στήλη[B3] σας δίνει τον αριθμό  a = 2  αφού η στήλη  B είναι η δεύτερη στήλη του Λογιστικού φύλλου.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Λογιστικού Φύλλου