Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Το Παράθυρο «Ιδιότητες»

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
    Προσαρμογή της Επιφάνειας του Χρήστη
    Το Παράθυρο «Ιδιότητες»
    Το Μενού Περιεχομένων
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Το Παράθυρο «Ιδιότητες»

Το παράθυρο  Ιδιότητες  σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε τις ιδιότητες των αντικειμένων (π.χ, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, στυλ γραμμής , Λεπτή γραμμή  κ,λ,π).

 

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες   με ποικίλους τρόπους:

·        Δεξί κλικ (Mac OS: Ctrl-click) σε ένα αντικείμενο και επιλέξτε   Ιδιότητες… από το εμφανιζόμενο  Μενού Περιεχομένων.

·        Επιλέξτε το στοιχείο   Ιδιότητες  από το  Μενού Επεξεργασία.

·        Επιλέξτε  το εργαλείο  Μετακίνηση και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο στην  Προβολή Γραφικών. Στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου  Επαναπροσδιορισμός κάντε κλικ στο κουμπί  Ιδιότητες….

 

Στο  παράθυρο Ιδιότητες  τα αντικείμενα είναι κατανεμημένα σε ομάδες (π,χ, Σημείο , Ευθεία , Κύκλος , Κείμενο , Λίστα , Αριθμός κ.λ.π.) και βρίσκονται στ΄αριστερά του παραθύρου, και έτσι διευκολύνεστε , αν η κατασκευή σας περιέχει μεγάλο αριθμό αντικειμένων. Επιλέγετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα από την λίστα προκειμένου να αλλάξετε τις ιδιότητές τους.

Σημείωση: Κάνοντας κλικ στο όνομα της ομάδας αντικειμένων  (π,χ ., Σημείο) αυτόματα ενεργοποιούνται όλα τα σημεία της ομάδας και αλλάζετε τις ιδιότητες όλων των αντικειμένων συγχρόνως.

 

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τις ιδιότητες των επιλεγμένων αντικειμένων χρησιμοποιώντας τις ετικέτες  που βρίσκονται στα δεξιά (π,χ  Βασικά, Χρώμα, Στυλ , Άλγεβρα , Σύμβουλος).

Σημείωση: Οι εμφανιζόμενες ετικέτες εξαρτώνται από τα επιλεγμένα αντικείμενα.

 

Να κλείνετε το παράθυρο  Ιδιότητες  όταν έχετε κάνει τις αλλαγές στις ιδιότητες των αντικειμένων.

 

Σχετικές συνδέσεις

Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών