Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Home Λογοτεχνία-Θέατρο Μαθητικό Βήμα Αρχαία Ηραία Λαογραφικά Συνδέσεις

 


  «Όλα  τα  πουλάκια»
 

     Όλα τα πουλάκια           - βρ' αμάν- αμάν  -         Όλα τά πουλάκια ζυγά - ζυγά 
          Όλα  τα πουλάκια            ζυγά - ζυγά.                    Τα  χελιδωνάκια  ζευγαρωτά
.
         
Τό 'ρημο τ' αηδόνι          - βρ' αμάν- αμάν  -          τό ' ρημο τ'αηδόνι το μοναχό
          Τό 'ρημο τ'αηδόνι              το μοναχό                      περπατεί σε κάμπο με τον αητό
          Περπατεί και λέει             - βρ' αμάν- αμάν  -        περπατεί και λέει κελα-η-δεί
          Περπατεί και λέει              κελα-η-δεί                     Άντρα μουΠολίτη πραματευτή
          Απο  που τη φέρνεις        - βρ' αμάν- αμάν  -      Απο που τη φέρνεις αυτή τη νιά
           Απο  που τη φέρνεις        αυτή τη νιά             την ξανθομαλούσα τηνΠατρινιά
          Απ την Πόλη ρχόμουν    - βρ' αμάν- αμάν  -  απ την Πόλη ρχόμουν από νησιά
           Απ  την  Πόλη 'ρχόμουν  από νησιά                    απ τη γειτονιά  της επέρασα
          Τα  βασιλικά  της             - βρ' αμάν- αμάν  -         Τα  βασιτης  επότιζε
          Τα  βασιλικά  της               επότιζε                              και το βάλσαμό της εράντιζε
          Μού' κοψε κλωνάρι        - βρ' αμάν- αμάν  -  μού  'κοψε κλωνάρι και μού 'δωσε
          Μού κοψεκλωνάρι          και μούδωσε.                    Μού  'πε ένα λόγο που μάρεσε
          - Βρε  παληκαράκι              - βρ' αμάν- αμάν  -  Βρε παληκαράκι σαν μ' αγαπάς
         Βρεπαληκαράκι               σα μ'αγαπάς                 τι περνοδιαβαίνεις  και δε μιλάς
         Στείλε συμπεθαίρους    - βρ' αμάν- αμάν
Στείλεσυμπεθαίρους στη μάνα μου
       
Στείλε   συμπεθαίρους    στη  μάνα μου      και  προξενητάδες   στις     θειάδες μου«Βρύση μου μαλαματένια»
 

Βρύση μου μαλαματένια μωρέ

βρύση μου μαλαματένια

πώς βαστάς κρυό νερό μωρέ

πώς βαστάς κρυό νερό

πώς βαστώ κι εγώ καημένος μωρέ

πώς βαστώ κι εγώ καημένος

της αγάπης τον καημό μωρέ

της αγάπης τον καημό

Νάμουνβρύσηνάμουνστέρνα μωρέ

Νάμουν βρύση νάμουν στέρνα

νάμουν γάργαρο νερό μωρέ

νάμουν γάργαρο νερό

να βαστάω και ν' αντέχω μωρέ

να βαστάω και ν' αντέχω

της αγάπης τον καημό μωρέ

της αγάπης τον καημό«Ένας λεβέντης χόρευε»
 

 Ένας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλώνι
κι η κόρη που τον αγαπά
κι η κόρη που τον θέλει

από μακριά τόν χαιρετά κι από κοντά του λέει
Πού 'σουν εχτές λεβέντη μου πού 'σουν εχτές το βράδυ;

Εχτές ήμουν στη μάνα μου, προχτές στην αδελφή μου
κι απόψε στο σπιτάκι μας κοντά στην αγκαλιά σου

να σου χαρίσω δυο φιλιά και να σ' αποκοιμίσω
Ωρε 'τρία καλά είναι στον ντουνιά και στον απάνου κόσμο

Η νιότη και η λεβεντιά και η καλή γυναίκα
Τ' ακούτε σεις ανύπαντροι και σεις καλοί λεβέντες;

Φλουριά να μην ζηλέψετε μηδέ πολλούς παράδες
Έτσι γελάστηκα και 'γώ και πήρα μια ναζιάρα

και τα λεφτά τα χάλασα μα το μαράζι μένει.