Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Home Λογοτεχνία-Θέατρο Μαθητικό Βήμα Αρχαία Ηραία Λαογραφικά Συνδέσεις

 


  «Το Τραγούδι των Δεληγιανναίων»
(Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Ιστορία της Τριπολιτσάς, τ. Α, Αθήναι 1972, σελ. 465)

 
«...Από το 1815 ο γερο – Δεληγιάννης δεν ευρισκόταν πλέον στην ενεργό πολιτική. Είχε εγκατασταθεί μόνιμα στα Λαγκάδια και ήταν βαριά άρρωστος. Είχε παραχωρήσει τη θέση του στο γιο του, το Θεόδωρο Δεληγιάννη. Ο άλλος γιος του, ο Αναγνώστης, διέμενε μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη ως Βεκίλης1 Ο
Şakır Paşa2 μυστικά έστειλε απόσπασμα αποτελούμενο από 150 σπαχήδες3 που αποκεφάλισαν στις 12 Φεβρουαρίου 1816 τον κατάκοιτο γέροντα…»
 

   Παν οι γερόντοι στον Πασά.   Πάνε να προσκυνήσουν.        
   Παν τα Ντεληγιαννόπουλα  κι ατός του ο κυρ – Κανέλλος.                     
   Κι από μακρυά τον χαιρετά,     κι από κοντά του λέει:            
– Καλημερούδια σου Πασά.     – Καλώς τον  τον Κανέλλο.      
– Κανέλλο τι άργησες να ‘ρθεις; .  πόσον καιρό που λείπες;        
   Κανέλλο πού ‘ν ο γέροντας    ο γέρο – Ντεληγιάννης;                     
 – Κείνος πασά μου ειν’ άρρωστος.   Τώρα πεντ’ – έξη  μέρες.       

– Στείλε Κανέλλο φέρε τον     να ρθει να προσκυνήσει.        

– Κείνος Πασά . δε μας ακούει.   Μόν’ κάθεται και λέει:           
 « Εγώ Πασά δεν προσκυνώ.   Βεζίρη 4 δε φοβάμαι.   
    τι έχω στην Πόλη δυο παιδιά,   και στα Λαγκάδια πέντε.        
    Έχω και στην Τριπολιτσά   αυτόν το Θοδωράκη».

    Μα βαρυφάνη του Πασά      και στο Σουλτάνο γράφει.      
    κι ευθύς φιρμάνι 5 έβγαλε     κι έστειλε να τον κόψει.         
    Στου Λάλα σφ΄ζουν πρόβατα   στου Μπαστηρά κριάρια        
    και στα Λαγκάδια στο χωριό   σφάζουν τον Ντεληγιάννη.    
    εξήντα χρόνια Γέροντα 6,    σαράντα Μοραγιάνη 7 
 «Θάνατος του Ζορμπά (Γιάννη Κολοκοτρώνη)»
 


Καλόγερος εκλάδευε  - μωρέ  -  στης Αιμυαλούς τ'αμπέλι
Βλέπει δυό κλέφτες,   βλέπει δυό κλέφτες να'ρχονται
Βλέπει δυό κλέφτες να'ρχονται 
- μωρέ  -   δυό λερωφορεμένους
Κι από μακριά, κι από μακριά τον χαιρετούν
Κι από μακριά τον χαιρετούν 
- μωρέ  -  κι από κοντά του λένε
Γειά και χαρά, γεια και χαρά, καλόγερε
Γειά και χαρά, καλόγερε 
- μωρέ  -  Καλώς τα παλικάρια
Καλόγερε, ψωμί , κρασί, να φάν'  τα παλικάρια
Περάστ' απάνω στο ληνό 
- μωρέ  -  ψωμί, κρασί να φέρω
Τήρα καλά, καλόγερε, και μη μας μαρτυρήσεις
Σου παίρνει ο Γιάννης τα μαλλιά 
- μωρέ  -  κι ο Γιώργης το κεφάλι
Μικροί μεγάλοι στ' άρματα, γυναίκες με τις ρόκες
Τους κλέφτες για να πιάσουμε 
- μωρέ  -  τους Κολοκοτρωναίους

 


        ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
           1.         Βεκίλης           Vekil    =   ΠρέσβυςΑντιπρόσωπος 
           2.         Şakır Paşa        Στρατιωτικός Διοικητής Τριπόλεως (με το βαθμό του Στρατηγού)
           3.         σπαχίδες          ispahi   =   αξιωματικοί του ιππικού    
           4.         βεζύρης           vezir     =    υπουργός του σουλτάνου
           5.         φιρμάνι            feman  =    διαταγή      
           6.         γέροντας          (Δημογέροντας)
           7.         Μοριγιανης     Ayan (Morayan) =  πρόκριτος στη γενική σύναξη του Μοριά