Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Home Λογοτεχνία-Θέατρο Μαθητικό Βήμα Αρχαία Ηραία Λαογραφικά Συνδέσεις

 


  «Αρκαδιανή»
 

             Ποιος είδε ψά      -  μωρ'  αρκαδιανή  - Ποιος είδε ψά - ψάρι στή στεριά
             και θάλασσα σπαρμένη -
αρκαδιανή καημένη
 
             Εγώ είδα ψά          -   μωρ'  αρκαδιανή  -  Εγώ είδα ψά - ψάρι στή στεριά
             και θάλασσα σπαρμένη
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
             Εγώ ειδα τη           -   μωρ'  αρκαδιανή  -    Εγώ ειδα τη - την Αρκαδιανή
             στα κλεφτικα ντυμένη
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
             Δώδεκα χρό          -   μωρ'  αρκαδιανή  -      Δώδεκα χρό  -  χρόνια έκανε
             η κόρη  με τους κλέφτες
  - - αρκαδιανή καημένη  -
 
             Και μιαν αυγή    -   μωρ'  αρκαδιανή  -     Και μιαν αυγή - και μια Κυριακή
             μια 'πισημούλα μέρα
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
             είχαν οι κλέ              -  μωρ'  αρκαδιανή     -       Είχαν οι κλέ - κλέφτες σύναξη
             να ρίξουν το λιθάρι
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
             Κι  η  κόρη το             -   μωρ'  αρκαδιανή     -     Κι η κόρη το - το  πρωτόριξε
             στους κλέφτες το λιθάρι
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
            Απ το πολύ                -   μωρ'  αρκαδιανή  -       Απ το πολύ - μωρ' το τίναγμα
            κι  απ  το πολύ το ζόρι
  -  αρκαδιανή καημένη  -
 
            'Κόπη τ' αση            -   μωρ'  αρκαδιανή    -    'Κόπη τ' αση - τ' ασημόκουμπο
             κι' εφάνηκ'  ο  σταυρός της
  -   αρκαδιανή καημένη  -
 
            Τότε την κα              -   μωρ'  αρκαδιανή  -      Τότε την κα - καταλάβανε
            πως ήτανε κορίτσι
  -  αρκαδιανή καημένη  -