από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                Επικοινωνία

 

Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου

 

  Μαθηματικά και ΤΠΕ  

Ερωτήσεις που είχαν προταθεί για την πιστοποίηση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου (Μάρτιος 2008)

   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Geogebra: Ένα ελεύθερο λογισμικό από τον Markus Hohenwarter και τους συνεργάτες του, που ενσωματώνει με δυναμικό τρόπο, Άλγεβρα, Γεωμετρία και Λογισμό. Μπορείτε να κάνετε Λήψη αρχείων ή να χρησιμοποιήσετε το WebStart από τη διεύθυνση http://www.geogebra.org Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια στην ίδια διεύθυνση ή το εγχειρίδιο χρήσης του Μαθηματικού Α.Φεργαδιώτη http://users.ira.sch.gr/fergadioti

Αβάκιο: Ένα περιβάλλον για τη σύνθεση "μικρόκοσμων" από το  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Χελωνόκοσμος: Ένας "μικρόκοσμος", στο Αβάκιο, συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού που βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού "Logo" και στη μαθηματική οντότητα που ονομάστηκε από τον  S. Papert "χελώνα".

Ταξινομούμε: Ένας "μικρόκοσμος", στο Αβάκιο, για τη διαχείριση δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Επισκεφθείτε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και κατεβάστε το Αβάκιο, το Χελωνόκοσμο και το Ταξινομούμε. 

         http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm

Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε περιβάλλον Linux και Windows

C.a.r Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας http://www.mathsnet.net/dynamic/car/index.html

Geonext Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας και Άλγεβρας http://geonext.uni-bayreuth.de

Grapf Μελέτη συναρτήσεων (Γλώσσα Ελληνικά) http://padowan.dk/graph

KAlgebra Μελέτη συναρτήσεων 2D και 3D (Γλώσσα Ελληνικά) http://edu.kde.org/kalgebra

KBRuch Κλάσματα - παραγοντοποίηση - ποσοστά (Γλώσσα Ελληνικά) http://edu.kde.org/kbruch

Kig Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας (Γλώσσα Ελληνικά)  http://edu.kde.org/kig

KmPlot Μελέτη συναρτήσεων κάθε τύπου (Γλώσσα Ελληνικά) http://edu.kde.org/kmplot

KseG Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας http://www.mit.edu/~ibaran/kseg.html 

Kturtle Λογισμικό συμβολικής έκφρασης μέσω του προγραμματισμού (Γλώσσα Ελληνικά) http://klogoturtle.sourceforge.net και http://edu.kde.org/kturtle

MathStudio Εισαγωγή, σχεδίαση, αποθήκευση Μαθηματικών δεδομένων  http://mathstudio.sourceforge.net

Maxima Υλοποίηση αλγεβρικών πράξεων http://maxima.sourceforge.net 

OpenEuclide Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας http://coulon.publi.free.fr/openeuclide/ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

10-09-2009 Συνεχίζεται το έργο της Επιμόρφωσης Β΄- Επιπέδου από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) με συμπράττοντες επιστημονικούς φορείς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (2007-2013) του ΕΣΠΑ

http://b-epipedo2.cti.gr

30-04-2008 Για θέματα σχετικά με την "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία", επισκεφθείτε την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ στη διεύθυνση:

http://b-epipedo.cti.gr/portal/

22-11-2007 Τα Προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» κατηγορία πράξεων 2.1.1.θ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,   θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26/11/2007.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, σχετικά με την εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις PDF 121 Kb

16-10-2007 «Διευκρίνιση επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Δ/νσεις Β΄θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β΄επιπέδου για το σχολικό έτος 2007-08».

ΥπΕΠΘ 106352α/Δ2/16-10-2007 PDF 94Kb

20-08-2007 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β΄ επιπέδου για το σχολικό έτος 2007 - 2008

ΥπΕΠΘ 90633/Δ2/20-08-2007 PDF 118Kb

26-07-2006 "... Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.1466/27-04-2006 Πρόσκλησης ... γνωρίζουμε στους εκπαιδευτικούς που έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών  Β΄ Επιπέδου τα ακόλουθα: ...

2. Οι υποψήφιοι επιμορφωτές προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποσπαστούν για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2006 - 2007 από τη θέση υπηρεσίας τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται.

3. Όσοι επιμορφωτές εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν κατά την 1η εκπαιδευτική περίοδο 10/2006 - 2/2007 θα μπορούν να ..."

ΕΥΕ ΥπΕΠΘ αρ.πρωτ. 4145/26-07-06 PDF 137 Kb

26-07-2006 "Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1466/27-4-2005 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου ολοκληρώθηκε.

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων..."  

Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν επιλεγεί: PDF 216 Kb

27-04-2005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

"...Στο πλαίσιο της Πράξης <Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική διαδικασία> ... η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ υλοποιεί:

Α) Προγράμματα επιμόρφωσης για 15000 εκπαιδευτικούς ...

Β) Προγράμματα εκπαίδευσης 400 επιμορφωτών, ...

...Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών θα πραγματοποιηθούν σε δυο εκπαιδευτικές περιόδους:

1η περίοδος: Οκτώβριος 2005 - Φεβρουάριος 2006

2η περίοδος: Φεβρουάριος 2006 - Ιούνιος 2006 ...

...Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών θα αποσπαστούν από τις θέσεις υπηρεσίας τους για ολόκληρο το σχολικό έτος 2005 - 2006. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος η απόσπαση θα γίνει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του τόπου διεξαγωγής του προγράμματος. ..."

ΕΥΕ ΥπΕΠΘ αρ.πρωτ.:1466/27-4-2005: PDF 270Kb

Περισσότερα στη σελίδα: http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_B

 

 
 

Γενικό Μέρος

 

Ειδικό Μέρος ΠΕ03

 

Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. (Νοέμβριος 2008)

 

Διαδικασίες πιστοποίησης

 

Προκαταρκτική ενημέρωση

 

Οδηγίες για την πιστοποίηση

 

Πλαίσιο ελεύθερου θέματος ΠΕ03

 

Δείγματα ερωτήσεων αυτοματοποιημένου μέρους για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου

 

2008: Γενικό μέρος

 

2008: Ειδικό Μέρος ΠΕ03

 

Θέματα μαθηματικών για την ανάπτυξη ενός σεναρίου με το οποίο θα εμπλέκονται οι μαθητές σε δραστηριότητες διερεύνησης με τη χρήση εκπαιδευτικού Λογισμικού

  Εξετάσεις Πιστοποίησης - 2010
  Θέμα 1: Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
  Θέμα  2: Κανονικά πολύγωνα
  Θέμα 3: Εκθετική - Λογαριθμική συνάρτηση
  Εξετάσεις Πιστοποίησης - 2008
 

Θέμα 1:    y = εφx

 

Θέμα 2:  y = συνx

 

Θέμα 3:     y = 1/x

 

Θέμα 4:  αx2 + βx + γ = 0

 

Θέμα 5:   y = αx2 + β

 

Θέμα 6: Όμοια ισοσκελή τρίγωνα

 

Θέμα 7: Μεταβολή του Εμβαδού ισοσκελούς τραπεζίου συναρτήσει του ύψους (y = αx)

 

Θέμα 8: Διαχείριση στατιστικών δεδομένων (Ταξινομούμε)

 

Θέμα 9: Εμβαδόν ορθογωνίου με σταθερή περίμετρο 2k (y = -x2 +kx)

 

Θέμα 10: Κανονικά πολύγωνα (Χελωνόκοσμος)

 

Θέμα 11: Ιδιότητες ρόμβου (Χελωνόκοσμος)

 

Θέμα 12: Κατασκευή τραπεζίου (Χελωνόκοσμος)

 

Θέμα 13: Η y = α/x Function Probe

 

Θέμα 14: Επίλυση γραμμικού συστήματος 2x2 Function Probe

 

Θέμα 15: y = ημx Λ-Δυναμικής Γεωμετρίας

 

Ασκήσεις από την ύλη που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Μάιος - Ιούνιος 2008)

  Γενικό Μέρος
  Άσκηση 1
  Άσκηση 2
  Άσκηση 3
 

Η κάθε άσκηση αντλεί τις ερωτήσεις από μια βάση ερωτήσεων, ως εκ τούτου κάθε φορά που επιλέγετε μια άσκηση ΔΕΝ εμφανίζονται οι ίδιες ακριβώς ερωτήσεις.

 

Ένα μέρος των ερωτήσεων προέρχεται από την online εξέταση πιστοποίησης επιμορφωτών Β΄επιπέδου.

  Ειδικό Μέρος ΠΕ03
  Άσκηση 1
  Άσκηση 2
  Άσκηση 3
 

Οι ερωτήσεις που εμφανίζονται σε κάθε άσκηση είναι περίπου το 40% των ερωτήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βάση.

 

Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. ΕΑΙΤΥ (Ιανουάριος 2010 & Απρίλιος 2008)

 

2010: Ειδικό Μέρος ΠΕ03 β΄ έκδοση

 

2010: Γενικό μέρος 4211Kb

 

2010: Ειδικό Μέρος ΠΕ03 α΄ έκδοση

2008: Γενικό Μέρος 3900 Kb

 

2008: Ειδικό Μέρος ΠΕ03 3849 Kb

  Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη - (2010, Ο.ΕΠ.ΕΚ., Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Π.Ι.)
  Θεωρητικό πλαίσιο
  Διδακτικά Σενάρια Μαθηματικών
  Διδακτικά Σενάρια
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας