Σημειώσεις Τεχνολογίας  Γ  Γυμνασίου

και  εργασίες  project  

Κώστας

Γιαννουλέας

Αρχική Σελίδα

2ο  Γυμνάσιο

3ο Γυμνάσιο

Σελιδες Μαθητών 

Σελιδ.Καθηγητών 
Συλλογος Γονέων
Εκπ/τικά  Νέα

Τεχνολογία

 Τεχν. Α΄ Γυμν.Εργ.
 Τεχν. Β΄ Γυμν. Εργ.
Πρώτες Βοήθειες
Ειδήσεις- Links
Αθλητικά
Τοξοβολία
Songs - Games
Καιρός
Ανακύκλωση
Ν. Λακωνίας

Σπάρτη

Μυστράς

Πολιτιστικά
Φιλοσοφικά
 on line users 

free counters

 

 

 

otenet/kostboul
www.google.gr
kostasgian.blogs
 

 Χρήσ. Συνδ.

Επισκέπτες Ιστοσελίδας   ............free counters...........

Εργασίες Project -  1ο-2ο Λυκειο   -   ..1..      ..2..     ..3..      ..4..      ..5..     ..6..     ..7..  

1o Γ.Ε.Λ. Σπάρτης    -   εργασίες :         .. 1 ..         .. 2 ..        .. 3 ..                
2ο Γ.Ε.Λ. Σπάρτης    -   εργασίες :         .. 1 ..         .. 2 ..        .. 3 ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Τεχνολογία : Είναι η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των φυσικών επιστημών στη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη της επιστήμης, και ως τέτοια διατηρεί ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Σήμερα, το επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης είναι ο καθρέφτης της μορφής της ανθρώπινης κοινωνίας. Η τεχνολογική και η οικονομικοκοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου είναι έννοιες αλληλένδετες.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι αλματώδης και κύριο σκοπό της έχει τη δημιουργία καινούριων προϊόντων και υπηρεσιών που απαλλάσσουν τον άνθρωπο από περιττές και κοπιώδεις ενασχολήσεις. Οι ανθρώπινες δυνατότητες έχουν αυξηθεί τρομερά με τον αυτοματισμό που έχει επέλθει χάρη στα ηλεκτρονικά συστήματα

 

Έρευνα :   Σημαίνει την προσεκτική εξέταση ή την αναζήτηση.

 

Πείραμα : Είναι  η αναπαραγωγή ενός φυσικού φαινομένου (στο εργαστήριο, είτε έξω απ' αυτό) με συνθήκες αυστηρά περιορισμένες και ελεγχόμενες από την επιστημονική έρευνα.

Η μεταφορά ενός φαινομένου στο εργαστήριο και η δυνατότητα επανάληψής του σε ρυθμιζόμενα χρονικά πλαίσια και με καθορισμένες και ελεγχόμενες συνθήκες οδηγεί στη διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία, αφού πλέον επαληθεύτηκαν πειραματικά, αποτελούν ένα νόμο. Οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα των επιστημών, οι επιστημονικές θεωρίες, έχουν πάντοτε ανάγκη από πειραματική επιβεβαίωση. Μάλιστα, πολλές φορές η πειραματική εργασία οδηγεί στη διατύπωση της θεωρίας.  

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Τεχνολογία αναφέρεται στο τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί γύρω μας. Η Τεχνολογία δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τις επιλογές, τις ικανότητες και τις επιθυμίες του ανθρώπου. Γνώσεις, δεξιότητες, υλικά, μηχανήματα, εργασία και οικονομικές δυνατότητες συνδυάζονται κατάλληλα με στόχο να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

 

Η επιστήμη, αντίθετα από την τεχνολογία, μελετά το φυσικό περιβάλλον που είναι δεδομένο ανεξάρτητα από τη θέληση του ανθρώπου, αφού οι διάφοροι φυσικοί και χημικοί νόμοι ισχύουν ανεξάρτητα από τη θέληση του ανθρώπου.

 

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί και επιστημονικές γνώσεις για να δημιουργήσει το τεχνητό περιβάλλον και επηρεάζει καθοριστικά τον καθημερινό τρόπο ζωής. Οι κατοικίες, οι δρόμοι, οι μηχανές, τα μέσα μεταφοράς, οι επικοινωνίες, η ενέργεια, τα μουσικά όργανα, η γλυπτική, η ζωγραφική, η συγγραφή βιβλίων για διάδοση της γνώσης, οι υπολογιστές με τις τρομακτικές σήμερα δυνατότητές τους, η παραγωγή στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα και όλες οι διαδικασίες στον τριτογενή τομέα εξαρτώνται καθοριστικά από την τεχνολογία. Αν το περιβάλλον θα είναι  όμορφο και ικανοποιητικό ή άσχημο και καταπιεστικό, εξαρτάται πάρα πολύ από τις γνώσεις και τις αποφάσεις των ανθρώπων που αποτελούν την κοινωνία που ζει σε αυτό.

Η έρευνα είναι από τις περισσότερο σημαντικές δραστηριότητες στη σύγχρονη εποχή και διακρίνεται σε βασική και εφαρμοσμένη.

 

Η βασική έρευνα δεν έχει πρωταρχικό στόχο να χρησιμοποιηθεί άμεσα η νέα γνώση σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Αντίθετα η εφαρμοσμένη έρευνα γίνεται για να παραχθεί γνώση η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην παραγωγή. Οι .περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις δεν μπορούν σήμερα να υπάρξουν ή να αναπτυχθούν χωρίς γνώσεις που προκύπτουν μέσω έρευνας. Πολλά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση έρευνας και δημιουργούνται προϋποθέσεις για υποτροφίες στους σπουδαστές αλλά και για σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την πραγματική ζωή.

 

Το εύρος των προβλημάτων με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο μαθητής στο μάθημα της τεχνολογίας και στο πλαίσιο της εφαρμογής διαδικασιών για την εξοικείωση με την διαδικασία της έρευνας, μπορεί να καλύψει όλες τις διαστάσεις της τεχνολογίας, να δώσει τη δυνατότητα αναφοράς σε προϊόντα αλλά και σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια προηγμένη τεχνολογικά κοινωνία.

 

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα «έρευνα και πειραματισμός», συνδέονται με την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την επιλογή της κατάλληλης μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων.

Ο κάθε μαθητής επιλέγει το δικό του πρόβλημα έρευνας που θα επιλύσει πραγματοποιώντας πειράματα σε έναν ικανό αριθμό δοκιμίων που κατασκευάζει στο τεχνολογικό εργαστήριο.

 

Το ερευνητικό πρόβλημα μπορεί να συνδέεται με βιομηχανικά προϊόντα, με διαδικασίες παραγωγής, με εξειδικευμένα τεχνολογικά θέματα, με διαδικασίες Marketing και  προώθησης του προϊόντος στην αγορά, που ίσως ο μαθητής τα σκέπτεται τη συγκεκριμένη στιγμή πρώτος στη διεθνή κοινότητα.

Μετά την επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος ο μαθητής εντοπίζει, συλλέγει και ταξινομεί κάθε σχετική πληροφόρηση. Μέσω της πληροφόρησης που συγκεντρώνει και αναλύει εξοικειώνεται με το πρόβλημα, σχεδιάζει και πραγματοποιεί κατάλληλα ερευνητικά πειράματα  για να το επιλύσει.

 

Η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί προβλήματα και πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα μεγάλο πρόβλημα είναι στην εποχή μας το γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος εκτοπίζει εργαζομένους από παραδοσιακές θέσεις εργασίας ρουτίνας, ενώ δημιουργεί νέες που απαιτούν υψηλότερα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, σε άλλα σημεία στο οικονομικό σύστημα. Η τεχνολογική πρόοδος όμως μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ωρών εργασίας και την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, όπως έγινε και στο παρελθόν με τη βιομηχανική επανάσταση.

 

Η έρευνα είναι μια δραστηριότητα που ξεπερνά σήμερα σε έκταση κάθε προηγούμενη χρονική περίοδο της ανθρωπότητας και προσφέρει τη βάση για ελεγχόμενη αλλαγή.

Είναι μια πηγή πληροφόρησης από την οποία μπορούν να προκύψουν αποφάσεις και στην οποία μπορούν να βασισθούν και να αναπτυχθούν τεχνολογικές, κοινωνικές και ηθικές επιλογές.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ  «ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ»

         

Οι μεταβολές που δημιουργούνται παγκόσμια στο  οικονομικό, παραγωγικό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι ραγδαίες.

          Οι ραγδαίες αυτές μεταβολές είναι αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν προέλθει από ερευνητικές διαδικασίες.

          Η επιστημονική έρευνα αποτελεί την κυριότερη πηγή γνώσεων.

 

Ως επιστημονική έρευνα μπορούμε να ορίσουμε : τη σκόπιμη και συστηματική διαδικασία , η οποία ακολουθείται για τη  διερεύνηση ενός θέματος  - προβλήματος, με σκοπό την συλλογή ελεγχόμενων δεδομένων τα οποία μπορούν να αναλυθούν και να μελετηθούν συστηματικά , έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη αρχών , θεωριών , προγραμμάτων ή να καταγράφουν καταστάσεις και να προάγουν  έτσι την επιστημονική γνώση.

 

          Χαρακτηριστικά  της  Επιστημονικής  Έρευνας

v        Τάση για αντικειμενικότητα .

v        Διάθεση για τεκμηρίωση των προτεινόμενων.

v        Πρόθεση για ανοικτό έλεγχο.

v        Πρόβλεψη για αυτοδιόρθωση.

v        Αξιοπιστία των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

 

Σημ.  Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί είτε σε ατομική  είτε σε ομαδική βάση. 

Η  βιομηχανία, οι επιχειρήσεις  και η τεχνολογική κοινωνία  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα.

 

Η επιστημονική  μέθοδος έρευνας περιλαμβάνει :

1.     Προσδιορισμό του προβλήματος.

2.     Συλλογή δεδομένων [μέτρηση].

3.     Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της στατιστικής.

4.     Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Η γραπτή εργασία σε τελική μορφή πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

1.     Τίτλος της έρευνας. [ σύντομος και ακριβής].

2.     Παρουσίαση του προβλήματος.

3.     Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας.

4.     Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα.

5.     Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας.

6.     Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

7.     Περιγραφή των ορίων – περιορισμών της έρευνας. [ αριθμός πειραμάτων – χρονική διάρκεια έρευνας – τρόπος ανάλυσης αποτελεσμάτων].

8.     Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής. [διάγραμμα ροής].

9.     Ορισμοί των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

10.            Συμπεράσματα.

11.            Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές / ερευνητές.

12.            Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  &  ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

         

Μεταβλητή : είναι το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα τα στοιχεία ενός συνόλου και του οποίου οι διαφορετικές τιμές [που αντιστοιχούν σε κάθε στοιχείο του συνόλου] διαχωρίζουν τα στοιχεία μεταξύ τους. Π.χ.  ύψος, βάρος, χρόνος, ικανοποίηση, ευτυχία, υπευθυνότητα, κλπ.

 

Φυσικές Μεταβλητές [χρόνος, βάρος, ύψος, θερμοκρασία κλπ.] &

Κατασκευασμένες Μεταβλητές [υποθετικές μεταβλητές. Δεν μετρούνται απ’ευθείας, αλλά μπορούν να εκτιμηθούν με κατάλληλη μεθοδολογίακαι να μετρηθούν σε τεχνητές κλίμακες σύγκρισης. Άγχος , βαθμός αυτοελέγχου, αυτοπεποίθηση τόλμη, αυθορμητισμός, ενεργητικότητα κλπ.

 

Σταθερά : είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που έχει την ίδια τιμή για τα διάφορα στοιχεία ενός συνόλου.

 

Παρατήρηση : ένα χαρακτηριστικό μπορεί να είναι μεταβλητή για τα στοιχεία ενός συνόλου και σταθερά για τα στοιχεία ενός άλλου συνόλου.

Επίπεδα  μιας  μεταβλητής :

Γενικό σύνολο  : Πληθυσμός της Ελλάδας.

Μεταβλητή       : Υπηκοότητα 

Επίπεδα  μεταβλητής :     Ελληνική                                                      Μεταβλητή : Φύλο   :

                                      Πολωνική              Επίπεδα Μεταβλητής : Άνδρας

                                      Αλβανική                                                   Γυναίκα

                                      ……  

Γενικό σύνολο : Κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν Πολωνική Υπηκοότητα.

Μεταβλητή      :  Μόρφωση

Επίπεδα  μεταβλητής :      ...

 

Σχέση  μεταξύ μεταβλητών.

Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ δυο μεταβλητών μας δίνει την δυνατότητα να προσδιορίσουμε την κατάσταση ενός στοιχείου ως προς την δεύτερη μεταβλητή, εάν είναι γνωστή η κατάσταση του στοιχείου ως προς την πρώτη μεταβλητή.

v        Σχέση ύψους – βάρους ανθρώπου.

v        U = [2 * g * h]1/2    

 

Η θεωρία  η έρευνα  και η επιστημονική μέθοδος.

Η θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει πραγματικά γεγονότα. Οι προβλέψεις που γίνονται με βάση την θεωρία λέγονται «υποθέσεις».

Η έρευνα προσφέρει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον σχολαστικό έλεγχο των υποθέσεων.

Επιστημονική μέθοδος έρευνας , ονομάζουμε τον συνδυασμό συλλογής στοιχείων και ελέγχου της υπόθεσης.

 

Έρευνα  Δημοσκόπησης.

Ø      Η έρευνα αυτή έχει σαν σκοπό την κατανομή ενός συνόλου στα διάφορα επίπεδα μιας μεταβλητής.

Ø      Περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία και όχι ποιοτικά.

Ø      Δεν περιλαμβάνει , συνήθως, ανάλυση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών.

Ø      Εξυπηρετεί  πρακτικούς και όχι επιστημονικούς σκοπούς.

Περιγραφική και Πειραματική Έρευνα.

Μεταβλητή :

Ø      Ανεξάρτητη : εκείνη που αποτελεί την αιτία των μεταβολών.

Ø      Εξαρτημένη : εκείνη που μεταβάλλεται σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της

                            ανεξάρτητης.    [ ΕΔΥΝ = Β * h ].  [ pH εδάφους – ανάπτυξη φυτών].

 

Περιγραφική έρευνα έχουμε όταν απλώς παρατηρούμε και μετρούμε (καταγράφουμε) τις μεταβολές. Καμία μεταβλητή δεν επηρεάζεται από τον ερευνητή.

 

Πειραματική έρευνα έχουμε όταν  προκαθορίζουμε τα επίπεδα , τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Επηρεάζεται μόνο η ανεξάρτητη μεταβλητή από τον ερευνητή.

Η εξαρτημένη μεταβλητή δεν επηρεάζεται ποτέ από τον ερευνητή, σε οποιαδήποτε μορφή έρευνας.

                                      Π.χ.   [βέλος κάμψης δοκού – βάρος στο μέσον].

 

Μορφές περιγραφικής έρευνας.

Ø      Η έρευνα που τα συμπεράσματά της αναφέρονται στην  εξαρτημένη μεταβλητή και προκύπτουν από τα γεγονότα.

Το πρόβλημα σε αυτή τη μορφή έρευνας είναι η έλλειψη της δυνατότητας ελέγχου άλλων μεταβλητών που πιθανόν δημιουργούν τις διαφορές στην εξαρτημένη μεταβλητή.

[Κάπνισμα – Εκδήλωση καρκίνου των πνευμόνων].

 

Ø      Η έρευνα που μελετά το είδος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών.

[Σε αυτή τη μορφή έρευνας θεωρείται ότι καμία μεταβλητή δεν μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα μεταβολής της άλλης].

 

Αξιοπιστία   και  Έλεγχος   της   Έρευνας

 

Η αξιοπιστία μιας έρευνας αναφέρεται στη δυνατότητα που προσφέρει η σχεδίασή της (ερευνητικές διαδικασίες) να αποκλείει* την επίδραση στα ερευνητικά αποτελέσματα  άλλων μεταβλητών , πλην της ανεξάρτητης μεταβλητής.

       *η να γνωρίζουμε ακριβώς το μέγεθος της επίδρασής τους.

[ Εκπαίδευση εργαζομένων με «ενημέρωση  και  πρακτική άσκηση»

             και εκπαίδευση εργαζομένων μόνο με «ενημέρωση» ].

 

Κίνδυνοι για την αξιοπιστία της έρευνας.

1.     Ιστορία.

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας και που δημιουργούν επιδράσεις στην εξαρτημένη μεταβλητή, πέραν αυτών της ανεξάρτητης μεταβλητής.

[ εφαρμογή παραγωγικής διαδικασίας  Α και Β , με διαφορετικούς εργαζόμενους και σε διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους ]

 

2.     Ωριμότητα.

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην διαφορετική ανταπόκριση των «αντικειμένων» της έρευνας , σε διαφορετική χρονική στιγμή.

[αποτελεσματικότητα μεθόδου διδασκαλίας το πρωί σε σχέση με το βράδυ].

 

3.     Προηγούμενες μετρήσεις.

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην επιρροή προγενέστερων μετρήσεων πάνω στις επόμενες.    [ τέστ νοημοσύνης σε ένα σύνολο  που έχει ξανακάνει το τέστ]

 4.  Χρήση οργάνων μέτρησης.

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στον διαφορετικό τρόπο των μετρήσεων, στη χρήση διαφορετικών οργάνων ή  ερωτηματολογίων, στα λάθη ανάγνωσης-αξιολόγησης των οργάνων ή ερωτηματολογίων μέτρησης, στην κακή λειτουργία των οργάνων μέτρησης αλλά και στην εμπειρία του ερευνητή.

 

5.      Παλινδρόμηση.

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται για αποτελέσματα που θα προκύψουν βασιζόμενα σε ακραίες προγενέστερες καταστάσεις.

    [εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε χαμηλού επιπέδου  μαθητικό πληθυσμό και διεξαγωγή έρευνας για εκτίμηση της   αποτελεσματικότητας του προγράμματος ].

 

6.     Διαδικασίες επιλογής των στοιχείων της έρευνας   (ατόμων, αντικειμένων,  δοκιμίων).

     Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στις διαφορές που μπορεί να έχουν οι ομάδες ατόμων    ή  αντικειμένων, που θα διαμορφωθούν για σύγκριση,  πριν την εμπλοκή τους στην ερευνητική  διαδικασία.  

    [εφαρμογή προγραμμάτων  : διδασκαλίας με υπολογιστές και διάλεξης στην τάξη].

 

Η   Πειραματική   Έρευνα

Η πειραματική έρευνα προϋποθέτει τον χειρισμό και τη  προγραμματισμένη μεταβολή της μιας ή των περισσότερων  ανεξάρτητων μεταβλητών.

Διακρίνουμε τρία είδη  ατόμων – αντικειμένων – δοκιμίων  που είναι δυνατόν να εμπλακούν σε μια έρευνα.

 

·        Τον πληθυσμό στόχου.

Πληθυσμός στόχου είναι το σύνολο των ατόμων  ή αντικειμένων ή δοκιμίων τα οποία έχουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά.

 

·        Τον διαθέσιμο πληθυσμό.

Διαθέσιμος πληθυσμός είναι τα άτομα – αντικείμενα – δοκίμια, τα οποία ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει και να τα χρησιμοποιήσει στην έρευνα.

 

·        Το δείγμα του πληθυσμού που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα.

Είναι ένα υποσύνολο του διαθέσιμου πληθυσμού κατάλληλο για τους σκοπούς της έρευνας. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να αντιπροσωπεύει τον συνολικό πληθυσμό , αλλά και αρκετά μικρό για να μην κοστίσει υπέρμετρα σε χρόνο και χρήμα.

 

 

Γενίκευση των  Πειραματικών  Αποτελεσμάτων.

Για να έχει μια έρευνα αξία ή επιστημονικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι δυνατόν να γενικευτούν τα ερευνητικά της αποτελέσματα πέρα από τις συγκεκριμένες ερευνητικές συνθήκες.

Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορούν να γενικευθούν ερευνητικά αποτελέσματα :

·        Σε άλλες ομάδες ατόμων – αντικειμένων.

·        Σε άλλες ερευνητικές συνθήκες

·        Σε άλλους λειτουργικούς ορισμούς της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.

 

Η   Στατιστική  ως   Εργαλείο  στην  Έρευνα

Ορισμός :

Στατιστική είναι  η επιστημονική  μέθοδος  συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας  στοιχείων - δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων.

 

Διακρίνεται σε :   Περιγραφική  και  Επαγωγική

Περιγραφική  είναι η μέθοδος  οργάνωσης και αθροιστικής απεικόνισης  δεδομένων, με  τέτοιο  τρόπο που  να  γίνονται  ευκολότερα  αντιληπτά.

[π.χ. Κατανάλωση βενζίνης από τους Έλληνες οδηγούς στη διάρκεια ενός έτους]. [Μετρήσεις μετεωρολογικού σταθμού – παρουσίαση διαγραμμάτων].

 

Επαγωγική στατιστική είναι η μέθοδος – διαδικασία γενίκευσης των αποτελεσμάτων.

 

Μέτρηση : είναι η συστηματική διαδικασία καταχώρησης  αριθμητικών τιμών σε ανθρώπους , αντικείμενα  ή  γεγονότα  σύμφωνα με ένα σύνολο κανόνων.  Με την μέτρηση μπορούμε να περιγράψουμε διαφορές  και να ιεραρχήσουμε ανθρώπους, αντικείμενα ή γεγονότα , με σημείο αναφοράς τη μεταβλητή που μετρούμε.

 

Είδη  Μετρήσεων :

·        Ονομαστική μέτρηση.

Είναι η καταχώριση  αριθμητικών τιμών σε απόλυτα διακεκριμένες κατηγορίες ατόμων, αντικειμένων ή γεγονότων.

Π.χ.[[01]μαθητές δημοτικού,[02]μαθητές γυμνασίου,[03]μαθητές λυκείου].

 

·        Ιεραρχική μέτρηση.

Είναι η καταχώριση ιεραρχικών χαρακτηρισμών σε ισοδύναμες κατηγορίες ατόμων, αντικειμένων ή παρατηρήσεων.

Π.χ.[κατηγορίες μαθητών σύμφωνα με την επίδοσή τους : 01, 02, 03, 04.  Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν ιεραρχική σειρά και όχι μέγεθος διαφοράς].

 

·        Μέτρηση διαστημάτων.

Είναι η καταχώριση αριθμών σε ισοδύναμες κατηγορίες ατόμων, αντικειμένων ή παρατηρήσεων που σημαίνουν διάκριση, ιεραρχία αλλά και επιπλέον  ότι ίσες διαφορές αριθμών που αποδίδονται σε διάφορες κατηγορίες, αντιπροσωπεύουν και  ίσες διαφορές ως προς ένα χαρακτηριστικό μεταξύ των κατηγοριών αυτών.

Π.χ. [ ημερολογιακή κλίμακα , θερμοκρασιακή κλίμακα,  κλπ.].

 

·        Αναλογική μέτρηση.

Είναι η καταχώριση αριθμών στις διάφορες κατηγορίες ατόμων, αντικειμένων ή παρατηρήσεων που σημαίνουν διάκριση, ιεράρχηση, ορίζουν ίσα διαστήματα και επιπλέον η αφετηρία της κλίμακας αντιστοιχεί στο απόλυτο μηδέν του μετρούμενου χαρακτηριστικού.

Π.χ. [ύψος σε εκατοστά, βάρος σε κιλά, θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν].

 

Διαδικασίες συλλογής στοιχείων σε έρευνες.

Ερευνητικά μέσα :

¨      Μηχανήματα

Π.χ. [μηχανή εφελκυσμού για την μέτρηση της αντοχής των υλικών, ηλεκτρονική συσκευή συνδεδεμένη με Η/Υ για μέτρηση και καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων, κλπ.].

 

¨      Τεστ   (που έχουν κατασκευαστεί και είναι έτοιμα για χρήση).

Π.χ. [τεστ νοημοσύνης, ικανότητας στα μαθηματικά, κλπ.].

 

¨      Ερωτηματολόγια   (κατασκευάζονται συνήθως από τον ίδιο τον ερευνητή για να εξακριβώσουν την στάση του πληθυσμού σχετικά με διάφορα θέματα).  Η διαμόρφωσή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις.

 

¨      Βαθμολογίες              (μέτρηση μιας μεταβλητής της συμπεριφοράς ενός πληθυσμού  από ειδικούς παρατηρητές)

 

 

Παρουσίαση ερευνητικών στοιχείων – Γραφικές παραστάσεις.

[διαγράμματα  από microsoft excel]

Η πιο ενδιαφέρουσα ιδιότητα των ερευνητικών στοιχείων είναι η κεντρική τάση, το μέγεθος δηλαδή της μεταβλητής γύρω από την οποία τείνει να επικεντρώνεται μια κατανομή. [ Η τιμή πολλές φορές αναφέρεται ως μέσος όρος και περιγράφει το συνηθισμένο, το τυπικό, το κανονικό ή αναμενόμενο].

 

Η κεντρική τάση περιγράφεται συνήθως με τρεις έννοιες :

Ø      Τη δεσπόζουσα τιμή (mode): ένδειξη που παρατηρείται με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Ø      Τον μέσο όρο (mean) : πηλίκο του αθροίσματος των ενδείξεων δια του αριθμού των ενδείξεων.

Ø      Τη διάμεσο (median) : είναι η τιμή (γραμμή) κάτω από την οποία βρίσκεται  ποσοστό 50% των ενδείξεων της έρευνας.

 

 

Διαμόρφωση υποθέσεων και υποστήριξη ή απόρριψή τους.

 

Η διαμόρφωση υποθέσεων αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ερευνητική διαδικασία.

 

Η  διατύπωση των υποθέσεων γίνεται με βάση τις γνώσεις και την βιβλιογραφία που μελέτησε ο μαθητής.

 

Στη συνέχεια με βάση  τα πειραματικά  του αποτελέσματα , υποστηρίζει ή απορρίπτει  την αρχική του υπόθεση.

 

   

Εκλογή θέματος έρευνας από τους μαθητές.

 

Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν τα προτεινόμενα προς μελέτη θέματα έρευνας.

Ø      Θα αναφέρονται σε ένα σημαντικό τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας, κοινωνίας  και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τεχνολογίας.

 

Ø      Θα μπορούν να μελετηθούν στο εργαστήριο με τα διαθέσιμα εργαλεία και υλικά και τον διαθέσιμο χρόνο για την διεξαγωγή του μαθήματος.

 

Ø      Θα απαιτούν τη χρήση ενός ικανοποιητικού αριθμού πηγών πληροφόρησης από τεχνολογικό περιβάλλον  και όχι μόνο.

 

Ø      Θα απαιτούν τη σχεδίαση και τη κατασκευή δοκιμίων για τη  πραγματοποίηση των πειραμάτων  και τη χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών.

 

Ø      Θα απαιτούν την κατασκευή ενός ικανοποιητικού αριθμού δοκιμίων για να εξασφαλιστεί ποιότητα και αξιοπιστία στα ερευνητικά αποτελέσματα.

 

Παραδείγματα  θεμάτων.

 

 

1.     Γέφυρα.  [Τρόπος κατασκευής – Υλικά  - Αντοχή σε διάφορα είδη φορτίων - ….]

 

2.     Πλοίο.  [ Υλικά κατασκευής – Μορφή γάστρας – Ευστάθεια  - Αντίσταση νερού, αέρα –Πανιά             μέγεθος , μορφή , επίδραση στην ταχύτητα. ……]

 

3.     Μέταλλα .  [Ταχύτητα οξείδωσης ανάλογα με το είδος του μετάλλου – τρόποι προστασίας….]

 

4.     Έδαφος .  [καλλιεργητικές τεχνικές και η επίδραση του νερού , της σύστασης του εδάφους, του φωτός , του αέρα και άλλων μεταβλητών στην αύξηση του φυτού……]

 

5.     Έδαφος .  [Μεταβολή της υγρασίας του εδάφους σε σχέση με το βάθος, την εποχή και την περιοχή……..]

 

6.     Ηλιακή  Ενέργεια

          Παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση αυτοσχέδιου ηλιακού θερμοσίφωνα.

 

7.  Ηλιακή κατοικία

Έρευνα και πειραματισμός με :  Μεταβολή των υλικών κατασκευής της κατοικίας -  προσανατολισμού – ταχύτητας μεταφοράς του θερμού αέρα – των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν  για την συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας………

 

8. Αιολική   Ενέργεια

 

9. Κατασκευή  Ανεμογεννήτριας

Έρευνα  και πειραματισμός με :  Μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου – της κατεύθυνσης του ανέμου – του αριθμού των ανεμογεννητριών για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας ……..

 

10. Υδραυλική Ενέργεια

Κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος

Έρευνα και πειραματισμός  με μεταβολή :  του ύψους πτώσης του νερού – της παροχής νερού – του αριθμού των στροβίλων – …………………

 

11. Ηλιακά , Ηλεκτρικά  Αυτοκίνητα

Κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Έρευνα και πειραματισμός με μεταβολή  :  της έντασης και της τάσης του ηλεκτρικού  ρεύματος…….

 

12. Μετεωρολογία

Κατασκευή μετεωρολογικού κλωβού…………

 

13. Φαινόμενο  Θερμοκηπίου

 

14. Ο ρόλος της διαφήμισης  στην κατανάλωση ειδών διατροφής.

 

15. Η σημασία της ετικέτας  στην προσέλκυση του καταναλωτή.

 

16. Αντοχή δοκιμίων διαφόρων υλικών σε θλίψη και εφελκυσμό.

 

17. Ανύψωση βάρους με μηχανικό τρόπο.

 

   

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ    ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

Σημ.

Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί είτε σε ατομική  είτε σε ομαδική βάση. 

Η  βιομηχανία, οι επιχειρήσεις  και η τεχνολογική κοινωνία  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα.

 

Η επιστημονική  μέθοδος έρευνας περιλαμβάνει :

1.     Προσδιορισμό του προβλήματος.  

2.     Συλλογή δεδομένων [μέτρηση].  

3.     Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της στατιστικής.  

4. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

 

Η γραπτή εργασία σε τελική μορφή πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Τίτλος της έρευνας. [ σύντομος και ακριβής].

 

2. Παρουσίαση του προβλήματος.

 

3. Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας.

 

4. Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα.

 

5. Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας.

 

6. Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκε ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

 

7. Περιγραφή των ορίων – περιορισμών της έρευνας. [ αριθμός πειραμάτων – χρονική διάρκεια έρευνας – τρόπος ανάλυσης αποτελεσμάτων].

 

8. Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής. [διάγραμμα ροής].  

9. Ορισμοί των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

 

10. Συμπεράσματα.

 

11. Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές / ερευνητές.

 

12. Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 

 

 

return main page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

 

 

 

free counters