Ελληνικός πολιτισμός, Διδάσκοντας την Ιλιάδα και την Οδύσσεια

 

 

Οδύσσεια κείμενο-μεταφράσεις ξένες μεταφράσεις εισαγωγή λογισμικό τεχνικές εγκιβωτισμός γεωγραφία παιχνίδια

 

Εισαγωγή στην επική ποίηση με ερωτήσεις

 

Οι πρώτες βασικές ερωτήσεις άνοιξε

Από τους Μυκηναίους και τον Τρωικό πόλεμο ως την καταγραφή των επών άνοιξε

Οι αοιδοί και τα τραγούδια των Μυκηναίων άνοιξε

Οι ραψωδοί και τα έπη άνοιξε

Ο Όμηρος, αοιδός ή ραψωδός; άνοιξε

 

Το έπος και τα είδη του άνοιξε

Άλλα έπη και επικοί κύκλοι άνοιξε

Οι υποθέσεις των κυκλίων επών άνοιξε

 

Εισαγωγή στην Ιλιάδα άνοιξε

 

Το ομηρικό ζήτημα άνοιξε

 

 

 

αρχική