Ελληνικός πολιτισμός, Διδάσκοντας την Οδύσσεια


Οδύσσεια - In medias res - Εγκιβωτισμός


Ένας από τους λόγους που κάνουν τον Όμηρο αξεπέραστο δημιουργό είναι ο τρόπος που αφηγήθηκε την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Δεν ακολούθησε τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, αλλά ξεκίνησε την αφήγησή του από το σημείο που ο Οδυσσέας βρίσκεται στην Καλυψώ, στο νησί της Ωγυγίας, λίγο πριν φτάσει στην Ιθάκη. Η τεχνική αυτή ονομάζεται in medias res, δηλαδή από τη μέση των γεγονότων.

 

Μετά την Καλυψώ ο Οδυσσέας πηγαίνει στους Φαίακες κι εκεί αφηγείται στους Φαίακες, αλλά και σε μας τους ακροατές ή αναγνώστες τα γεγονότα από την αρχή. Η δευτερεύουσα διήγηση του Οδυσσέα ονομάζεται εγκιβωτισμός.