Ελληνικός πολιτισμός, Διδάσκοντας την Οδύσσεια


Οδύσσεια - In medias res - Εγκιβωτισμός


 

Ένας από τους λόγους που κάνουν τον Όμηρο αξεπέραστο δημιουργό είναι ο τρόπος που αφηγήθηκε την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Δεν ακολούθησε τη χρονολογική σειρά των γεγονότων. Δηλαδή στην Οδύσσεια συναντάμε τον Οδυσσέα στην Καλυψώ, στο νησί της Ωγυγίας, λίγο πριν φτάσει στην Ιθάκη. Η τεχνική αυτή ονομάζεται in medias res, δηλαδή από τη μέση των γεγονότων.

 

Μετά την Καλυψώ πηγαίνει στους Φαίακες κι εκεί ο ίδιος ο Οδυσσέας αφηγείται στους Φαίακες, αλλά και σε μας τους ακροατές ή αναγνώστες τα γεγονότα από την αρχή. Η δευτερεύουσα διήγηση του Οδυσσέα ονομάζεται εγκιβωτισμός.