ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενεργητική, μέση και παθητική των βαρύτονων συμφωνόληκτων ρημάτων


 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Επιλέξτε από τα παρακάτω παραδείγματα:
  ενεργητική μέση παθητική
ουρανικόληκτα διδάσκω διδάσκομαι διδάσκομαι
χειλικόληκτα κρύπτω κρύπτομαι κρύπτομαι
οδοντικόληκτα πείθω πείθομαι πείθομαι
υγρόληκτα ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγέλλομαι
ενρινόληκτα φαίνω φαίνομαι ὀξύνομαι
(πρκ.-υπρσ.)
φαίνομαι

 

 

Ουρανικόληκτα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ουρανικόληκτα ενεργητική φωνή
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική 
ενεστώτας διδάσκω
διδάσκεις
διδάσκει
διδάσκομεν
διδάσκετε
διδάσκουσι
διδάσκω
διδάσκῃς
διδάσκῃ
διδάσκωμεν
διδάσκητε
διδάσκωσι
διδάσκοιμι
διδάσκοις
διδάσκοι
διδάσκοιμεν
διδάσκοιτε
διδάσκοιεν
-
δίδασκε
διδασκέτω
-
διδάσκετε
διδασκόντων
Απαρέμφατο
διδάσκειν
Μετοχή
διδάσκων
διδάσκουσα
διδάσκον
παρατατικός ἐδίδασκον
ἐδίδασκες
ἐδίδασκε
ἐδιδάσκομεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον
 
μέλλοντας διδάξω
διδάξεις
διδάξει
διδάξομεν
διδάξετε
διδάξουσι
  διδάξοιμι
διδάξοις
διδάξοι
διδάξοιμεν
διδάξοιτε
διδάξοιεν
  Απαρέμφατο
διδάξειν
Μετοχή
διδάξων
διδάξουσα
διδάξον
αόριστος ἐδίδαξα
ἐδίδαξας
ἐδίδαξε
ἐδιδάξαμεν
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξαν
διδάξω
διδάξῃς
διδάξῃ
διδάξωμεν
διδάξητε
διδάξωσι
διδάξαιμι
διδάξαις / διδάξειας
διδάξαι / διδάξειε
διδάξαιμεν
διδάξαιτε
διδάξαιεν / διδάξειαν
-
δίδαξον
διδαξάτω
-
διδάξατε
διδαξάντων / διδαξάτωσαν
Απαρέμφατο
διδάξαι
Μετοχή
διδάξας
διδάξασα
διδάξαν
παρακείμενος δεδίδαχα
δεδίδαχας
δεδίδαχε
δεδιδάχαμεν
δεδιδάχατε
δεδιδάχασι
δεδιδάχω
δεδιδάχῃς
δεδιδάχῃ
δεδιδάχωμεν
δεδιδάχητε
δεδιδάχωσι ή
δεδιδαχώς, χυῖα, χός  ὦ
δεδιδάχοιμι
δεδιδάχοις
δεδιδάχοι
δεδιδάχοιμεν
δεδιδάχοιτε
δεδιδάχοιεν ή
δεδιδαχώς, χυῖα, χός  εἴην
-
δεδιδαχώς, χυῖα, χός ἴσθι
δεδιδαχώς, χυῖα, χός ἔστω
-
δεδιδαχότες, χυῖαι, χότα ἔστε
δεδιδαχότες, χυῖαι, χότα ἔστων
Απαρέμφατο
δεδιδαχέναι
Μετοχή
δεδιδαχώς
δεδιδαχυῖα
δεδιδαχός
υπερσυντέλικος ἐδεδιδάχειν
ἐδεδιδάχεις
ἐδεδιδάχει
ἐδεδιδάχεμεν
ἐδεδιδάχετε
ἐδεδιδάχεσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ουρανικόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται
διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται
διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο
-
διδάσκου
διδασκέσθω
-
διδάσκεσθε
διδασκέσθων
Απαρέμφατο
διδάσκεσθαι
Μετοχή
διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον
παρατατικός ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο
 
μέλλοντας διδάξομαι
διδάξει
διδάξεται
διδαξόμεθα
διδάξεσθε
διδάξονται
  διδαξοίμην
διδάξοιο
διδάξοιτο
διδαξοίμεθα
διδάξοισθε
διδάξοιντο
  Απαρέμφατο
διδάξεσθαι
 Μετοχή
διδαξόμενος
διδαξομένη
διδαξόμενον
αόριστος ἐδιδαξάμην
ἐδιδάξω
ἐδιδάξατο
ἐδιδαξάμεθα
ἐδιδάξασθε
ἐδιδάξαντο
διδάξωμαι
διδάξῃ
διδάξηται
διδαξώμεθα
διδάξησθε
διδάξωνται
διδαξαίμην
διδάξαιο
διδάξαιτο
διδαξαίμεθα
διδάξαισθε
διδάξαιντο
-
δίδαξαι
διδαξάσθω
-
διδάξασθε
διδαξάσθων
 / διδαξάσθωσαν
Απαρέμφατο
διδάξασθαι
Μετοχή
διδαξάμενος
διδαξαμένη
διδαξάμενον
παρακείμενος δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι, αι, α εἰσίν
δεδιδαγμένος, η, ον ὦ
δεδιδαγμένος, η, ον ᾖς
δεδιδαγμένος, η, ον ἦ
δεδιδαγμένοι , αι, α ὦμεν
δεδιδαγμένοι , αι, α ἦτε
δεδιδαγμένοι , αι, α ὦσιν
δεδιδαγμένος, η, ον εἴην
δεδιδαγμένος, η, ον εἴης
δεδιδαγμένος, η, ον εἴη
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴημεν - εἶμεν
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴητε - εἶτε
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴησαν - εἶεν
-
δεδίδαξο
δεδιδάχθω
-
δεδίδαχθε
δεδιδάχθων
 / δεδιδάχθωσαν
Απαρέμφατο
δεδιδάχθαι
Μετοχή
δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον
υπερσυντέλικος ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ουρανικόληκτα παθητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Μετοχή
ενεστώτας διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται
διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται
διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο
-
διδάσκου
διδασκέσθω
-
διδάσκεσθε
διδασκέσθων
Απαρέμφατο
διδάσκεσθαι
Μετοχή
διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον
παρατατικός ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο
 
μέλλοντας διδαχθήσομαι
διδαχθήσει
διδαχθήσεται
διδαχθησόμεθα
διδαχθήσεσθε
διδαχθήσονται
  διδαχθησοίμην
διδαχθήσοιο
διδαχθήσοιτο
διδαχθησοίμεθα
διδαχθήσοισθε
διδαχθήσοιντο
  Απαρέμφατο
διδαχθήσεσθαι
Μετοχή
διδαχθησόμενος
διδαχθησομένη
διδαχθησόμενον
αόριστος ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθης
ἐδιδάχθη
ἐδιδάχθημεν
ἐδιδάχθητε
ἐδιδάχθησαν
διδαχθῶ
διδαχθῇς
διδαχθῇ
διδαχθῶμεν
διδαχθῆτε
διδαχθῶσι
διδαχθείην
διδαχθείης
διδαχθείη
διδαχθεῖμεν
διδαχθεῖτε
διδαχθεῖεν
-
διδάχθητι
διδαχθήτω
-
διδάχθητε
διδαχθέντων
Απαρέμφατο
διδαχθῆναι 
Μετοχή
διδαχθείς
διδαχθεῖσα
διδαχθέν
παρακείμενος δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι, αι, α εἰσίν
δεδιδαγμένος, η, ον ὦ
δεδιδαγμένος, η, ον ᾖς
δεδιδαγμένος, η, ον ἦ
δεδιδαγμένοι , αι, α ὦμεν
δεδιδαγμένοι , αι, α ἦτε
δεδιδαγμένοι , αι, α ὦσιν
δεδιδαγμένος, η, ον εἴην
δεδιδαγμένος, η, ον εἴης
δεδιδαγμένος, η, ον εἴη
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴημεν - εἶμεν
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴητε - εἶτε
δεδιδαγμένοι , αι, α εἴησαν - εἶεν
-
δεδίδαξο
δεδιδάχθω
-
δεδίδαχθε
δεδιδάχθων / δεδιδάχθωσαν
Απαρέμφατο
δεδιδάχθαι
Μετοχή
δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον
υπερσυντέλικος ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 Χειλικόληκτα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Χειλικόληκτα ενεργητική φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας κρύπτω
κρύπτεις
κρύπτει
κρύπτομεν
κρύπτετε
κρύπτουσιν
κρύπτω
κρύπτῃς
κρύπτῃ
κρύπτωμεν
κρύπτητε
κρύπτωσι
κρύπτοιμι
κρύπτοις
κρύπτοι
κρύπτοιμεν
κρύπτοιτε
κρύπτοιεν
-
κρύπτε
κρυπτέτω
-
κρύπτετε
κρυπτόντων / κρυπτέτωσαν
Απαρέμφατο
 κρύπτειν
 Μετοχή
κρύπτων
κρύπτουσα
κρύπτον
παρατατικός ἔκρυπτον
ἔκρυπτες
ἔκρυπτε
ἐκρύπτομεν
ἐκρύπτετε
ἔκρυπτον
 
μέλλοντας κρύψω
κρύψεις
κρύψει
κρύψομεν
κρύψετε
κρύψουσιν
  κρύψοιμι
κρύψοις
κρύψοι
κρύψοιμεν
κρύψοιτε
κρύψοιεν
  Απαρέμφατο
κρύψειν
 Μετοχή
κρύψων
κρύψουσα
κρύψον
αόριστος ἔκρυψα
ἔκρυψας
ἔκρυψε
ἐκρύψαμεν
ἐκρύψατε
ἔκρυψαν
κρύψω
κρύψῃς
κρύψῃ
κρύψωμεν
κρύψητε
κρύψωσιν
κρύψαιμι
κρύψαις / κρύψειας
κρύψαι / κρύψειε
κρύψαιμεν
κρύψαιτε
κρύψαιεν / κρύψειαν
-
κρύψον
κρυψάτω
-
κρύψατε
κρυψάντων
Απαρέμφατο
κρύψαι 
Μετοχή
κρύψας
κρύψασα
κρύψαν
παρακείμενος κέκρυφα
κέκρυφας
κέκρυφε
κεκρύφαμεν
κεκρύφατε
κεκρύφασιν
κεκρυφώς, φυῖα, φός ὦ
κεκρυφώς, φυῖα, φός ἦς
κεκρυφώς, φυῖα, φός ἧ
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα ὦμεν
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα ἦτε
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα ὦσι
κεκρυφώς, φυῖα, φός εἴην
κεκρυφώς, φυῖα, φός εἴης
κεκρυφώς, φυῖα, φός εἴη
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα εἶμεν
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα εἶτε
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα εἶεν
-
κεκρυφώς, φυῖα, φός ἴσθι
κεκρυφώς, φυῖα, φός ἔστω
-
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα ἔστε
κεκρυφότες, φυῖαι, φότα ἔστων
Απαρέμφατο
κεκρυφέναι
Μετοχή
κεκρυφώς
κεκρυφυῖα
κεκρυφός
υπερσυντέλικος ἐκεκρύφειν
ἐκεκρύφεις
ἐκεκρύφει
ἐκεκρύφεμεν
ἐκεκρύφετε
ἐκεκρύφεσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Χειλικόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
ενεστώτας κρύπτομαι
κρύπτῃ / κρύπτει
κρύπτεται
κρυπτόμεθα
κρύπτεσθε
κρύπτονται
κρύπτωμαι
κρύπτῃ
κρύπτηται
κρυπτώμεθα
κρύπτησθε
κρύπτωνται
κρυπτοίμην
κρύπτοιο
κρύπτοιτο
κρυπτοίμεθα
κρύπτοισθε
κρύπτοιντο
-
κρύπτου
κρυπτέσθω
-
κρύπτεσθε
κρυπτέσθων
Απαρέμφατο
κρύπτεσθαι
Μετοχή
κρυπτόμενος
κρυπτομένη
κρυπτόμενον
παρατατικός ἐκρυπτόμην
ἐκρύπτου
ἐκρύπτετο
ἐκρυπτόμεθα
ἐκρύπτεσθε
ἐκρύπτοντο
 
μέλλοντας κρύψομαι
κρύψῃ / κρύψει
κρύψεται
κρυψόμεθα
κρύψεσθε
κρύψονται
  κρυψοίμην
κρύψοιο
κρύψοιτο
κρυψοίμεθα
κρύψοισθε
κρύψοιντο
  Απαρέμφατο
κρύψεσθαι
Μετοχή
κρυψόμενος
κρυψομένη
κρυψόμενον
αόριστος ἐκρυψάμην
ἐκρύψω
ἐκρύψατο
ἐκρυψάμεθα
ἐκρύψασθε
ἐκρύψαντο
κρύψωμαι
κρύψῃ
κρύψηται
κρυψώμεθα
κρύψησθε
κρύψωνται
κρυψαίμην
κρύψαιο
κρύψαιτο
κρυψαίμεθα
κρύψαισθε
κρύψαιντο
-
κρύψαι
κρυψάσθω
-
κρύψασθε
κρυψάσθων
Απαρέμφατο
κρύψασθαι
Μετοχή
κρυψάμενος
κρυψαμένη
κρυψάμενον
παρακείμενος κέκρυμμαι
κέκρυψαι
κέκρυπται
κεκρύμμεθα
κέκρυφθε
κεκρυμμένοι, αι, α εἰσίν
κεκρυμμένος, η, ον ὦ
κεκρυμμένος, η, ον ᾖς
κεκρυμμένος, η, ον ἦ
κεκρυμμένοι, αι, α ὦμεν
κεκρυμμένοι, αι, α ἦτε
κεκρυμμένοι, αι, α ὦσιν
κεκρυμμένος, η, ον εἴην
κεκρυμμένος, η, ον εἴης
κεκρυμμένος, η, ον εἴη
κεκρυμμένοι, αι, α εἴημεν - εἶμεν
κεκρυμμένοι, αι, α εἴητε - εἶτε
κεκρυμμένοι, αι, α εἴησαν - εἶεν 
-
κέκρυψο
κεκρύφθω
-
κέκρυφθε
κεκρύφθων
Απαρέμφατο
κεκρύφθαι
Μετοχή
κεκρυμμένος
κεκρυμμένη
κεκρυμμένον
υπερσυντέλικος ἐκεκρύμμην
ἐκέκρυψο
ἐκέκρυπτο
ἐκεκρύμμεθα
ἐκέκρυφθε
κεκρυμμένοι, αι, α ἦσαν

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Χειλικόληκτα παθητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή
ενεστώτας κρύπτομαι
κρύπτῃ / κρύπτει
κρύπτεται
κρυπτόμεθα
κρύπτεσθε
κρύπτονται
κρύπτωμαι
κρύπτῃ
κρύπτηται
κρυπτώμεθα
κρύπτησθε
κρύπτωνται
κρυπτοίμην
κρύπτοιο
κρύπτοιτο
κρυπτοίμεθα
κρύπτοισθε
κρύπτοιντο
-
κρύπτου
κρυπτέσθω
-
κρύπτεσθε
κρυπτέσθων
κρύπτεσθαι κρυπτόμενος
κρυπτομένη
κρυπτόμενον
παρατατικός ἐκρυπτόμην
ἐκρύπτου
ἐκρύπτετο
ἐκρυπτόμεθα
ἐκρύπτεσθε
ἐκρύπτοντο
 
μέλλοντας κρυφθήσομαι
κρυφθήσει / κρυφθήσῃ
κρυφθήσεται
κρυφθησόμεθα
κρυφθήσεσθε
κρυφθήσονται
  κρυφθησοίμην
κρυφθήσοιο
κρυφθήσοιντο
κρυφθησοίμεθα
κρυφθήσοισθε
κρυφθήσοιντο
  κρυφθήσεσθαι κρυφθησόμενος
κρυφθησομένη
κρυφθησόμενον
αόριστος ἐκρύφθην
ἐκρύφθης
ἐκρύφθη
ἐκρύφθημεν
ἐκρύφθητε
ἐκρύφθησαν
κρυφθῶ
κρυφθῇς
κρυφθῇ
κρυφθῶμεν
κρυφθῆτε
κρυφθῶσι
κρυφθείην
κρυφθείης
κρυφθείη
κρυφθεῖμεν
κρυφθεῖτε
κρυφθεῖεν
-
κρύφθητι
κρυφθήτω
-
κρύφθητε
κρυφθέντων
κρυφθῆναι κρυφθείς
κρυφθεῖσα
κρυφθέν
παρακείμενος κέκρυμμαι
κέκρυψαι
κέκρυπται
κεκρύμμεθα
κέκρυφθε
κεκρυμμένοι, αι, α εἰσίν
κεκρυμμένος, η, ον  ὦ
κεκρυμμένος, η, ον  ᾖς
κεκρυμμένος, η, ον  ἦ
κεκρυμμένοι, αι, α  ὦμεν
κεκρυμμένοι, αι, α  ἦτε
κεκρυμμένοι, αι, α  ὦσιν
κεκρυμμένος, η, ον εἴην
κεκρυμμένος, η, ον εἴης
κεκρυμμένος, η, ον εἴη
κεκρυμμένοι, αι, α εἶμεν
κεκρυμμένοι, αι, α εἶτε
κεκρυμμένοι, αι, α εἶεν
-κέκρυψο
κεκρύφθω
-
κέκρυφθε
κεκρύφθων
κεκρύφθαι κεκρυμμένος
κεκρυμμένη
κεκρυμμένον
υπερσυντέλικος ἐκεκρύμμην
ἐκέκρυψο
ἐκέκρυπτο
ἐκεκρύμμεθα
ἐκέκρυφθε
κεκρυμμένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 

 Οδοντικόληκτα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Οδοντικόληκτα ενεργητική φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας πείθω
πείθεις
πείθει
πείθομεν
πείθετε
πείθουσι
πείθω
πείθῃς
πείθῃ
πείθωμεν
πείθητε
πείθωσι
πείθοιμι
πείθοις
πείθοι
πείθοιμεν
πείθοιτε
πείθοιεν

πεῖθε
πειθέτω
-
πείθετε
πειθόντων
Απαρέμφατο
πείθειν
Μετοχή
πείθων
πείθουσα
πεῖθον
παρατατικός ἔπειθον
ἔπειθες
ἔπειθε
ἐπείθομεν
ἐπείθετε
ἔπειθον
 
μέλλοντας πείσω
πείσεις
πείσει
πείσομεν
πείσετε
πείσουσι
  πείσοιμι
πείσοις
πείσοι
πείσοιμεν
πείσοιτε
πείσοιεν
  Απαρέμφατο
πείσειν
Μετοχή
πείσων
πείσουσα
πεῖσον
αόριστος ἔπεισα
ἔπεισας
ἔπεισε
ἐπείσαμεν
ἐπείσατε
ἔπεισαν
πείσω
πείσῃς
πείσῃ
πείσωμεν
πείσητε
πείσωσι
πείσαιμι
πείσαις / πείσειας
πείσαι / πείσειε
πείσαιμεν
πείσαιτε
πείσαιεν / πείσειαν
-
πεῖσον
πεισάτω
-
πείσατε
πεισάντων / πεισάτωσαν
Απαρέμφατο
πεῖσαι
Μετοχή
πείσας
πείσασα
πεῖσαν
παρακείμενος πέπεικα
πέπεικας
πέπεικε
πεπείκαμεν
πεπείκατε
πεπείκασι
πεπεικώς, κυῖα, κός ὦ
πεπεικώς, κυῖα, κός ἦς
πεπεικώς, κυῖα, κός ἦ
πεπεικότες, κυῖαι, κότα ὦμεν
πεπεικότες, κυῖαι, κότα ἦτε
πεπεικότες, κυῖαι, κότα ὦσιν
πεπεικώς, κυῖα, κός εἴην
πεπεικώς, κυῖα, κός εἴης
πεπεικώς, κυῖα, κός εἴη
πεπεικότες, κυῖαι, κότα εἶμεν
πεπεικότες, κυῖαι, κότα εἶτε
πεπεικότες, κυῖαι, κότα εἶεν
-
πεπεικώς, κυῖα, κός ἴσθι
πεπεικώς, κυῖα, κός ἔστω
-
πεπεικότες, κυῖαι, κότα ἔστε
πεπεικότες, κυῖαι, κότα ἔστων
Απαρέμφατο
πεπεικέναι
Μετοχή
πεπεικώς
πεπεικυῖα
πεπεικός
υπερσυντέλικος ἐπεπείκειν
ἐπεπείκεις
ἐπεπείκει
ἐπεπείκεμεν
ἐπεπείκετε
ἐπεπείκεσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Οδοντικόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται
πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται
πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο
-
πείθου
πειθέσω
-
πείθεσθε
πειθέσθων
Απαρέμφατο
πείθεσθαι 
Μετοχή
πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον
παρατατικός ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο
 
μέλλοντας πείσομαι
πείσει
πείσεται
πεισόμεθα
πείσεσθε
πείσονται
  πεισοίμην
πείσοιο
πείσοιτο
πεισοίμεθα
πείσοισθε
πείσοιντο
  Απαρέμφατο
πείσεσθαι 
Μετοχή
πεισόμενος
πεισομένη
πεισόμενον
αόριστος ἐπεισάμην
ἐπείσω
ἐπείσατο
ἐπεισάμεθα
ἐπείσασθε
ἐπείσαντο
πείσωμαι
πείσῃ
πείσηται
πεισώμεθα
πείσησθε
πείσωνται
πεισαίμην
πείσαιο
πείσαιτο
πεισαίμεθα
πείσαισθε
πείσαιντο
-
πεῖσαι
πεισάσθω
-
πείσασθε
πεισάσθων / πεισάσθωσαν
Απαρέμφατο
πείσασθαι
Μετοχή
πεισάμενος
πεισαμένη
πεισάμενον
παρακείμενος πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι, αι, α εἰσίν
πεπεισμένος, η, ον   ὦ
πεπεισμένος, η, ον  ᾖς
πεπεισμένος, η, ον  ἦ
πεπεισμένοι, αι, α  ὦμεν
πεπεισμένοι, αι, α  ἦτε
πεπεισμένοι, αι, α  ὦσιν
πεπεισμένος, η, ον  εἴην
πεπεισμένος, η, ον  εἴης
πεπεισμένος, η, ον  εἴη
πεπεισμένοι, αι, α εἴημεν - εἶμεν
πεπεισμένοι, αι, α  εἴητε - εἶτε
πεπεισμένοι, αι, α  εἴησαν - εἶεν
-
πεπεισμένος, η, ον  ἴσθι
πεπεισμένος, η, ον  ἔστω
-
πεπεισμένοι, αι, α  ἔστε
πεπεισμένοι, αι, α  ἔστων
Απαρέμφατο
πεπεῖσθαι
Μετοχή
πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον
υπερσυντέλικος ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
πεπεισμένοι, αι, α ἦσαν
 
 
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Οδοντικόληκτα παθητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας πείθομαι
πείθει
πείθεται
πειθόμεθα
πείθεσθε
πείθονται
πείθωμαι
πείθῃ
πείθηται
πειθώμεθα
πείθησθε
πείθωνται
πειθοίμην
πείθοιο
πείθοιτο
πειθοίμεθα
πείθοισθε
πείθοιντο
-
πείθου
πειθέσω
-
πείθεσθε
πειθέσθων
Απαρέμφατο
 πείθεσθαι
Μετοχή
πειθόμενος
πειθομένη
πειθόμενον
παρατατικός ἐπειθόμην
ἐπείθου
ἐπείθετο
ἐπειθόμεθα
ἐπείθεσθε
ἐπείθοντο
 
μέλλοντας πεισθήσομαι
πεισθήσει
πεισθήσεται
πεισθησόμεθα
πεισθήσεσθε
πεισθήσονται
  πεισθησοίμην
πεισθήσοιο
πεισθήσοιτο
πεισθησοίμεθα
πεισθήσοισθε
πεισθήσοιντο
  Απαρέμφατο
πεισθήσεσθαι 
Μετοχή
πεισθησόμενος
πεισθησομένη
πεισθησόμενον
αόριστος ἐπείσθην
ἐπείσθης
ἐπείσθη
ἐπείσθημεν
ἐπείσθητε
ἐπείσθησαν
πεισθῶ
πεισθῇς
πεισθῇ
πεισθῶμεν
πεισθῆτε
πεισθῶσι
πεισθείην
πεισθείης
πεισθείη
πεισθεῖμεν
πεισθεῖτε
πεισθεῖεν
-
πείσθητι
πεισθήτω
-
πείσθητε
πεισθέντων / πεισθήτωσαν
Απαρέμφατο
πεισθῆναι 
Μετοχή
πεισθείς
πεισθεῖσα
πεισθέν
παρακείμενος πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι, αι, α εἰσίν
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένοι, αι, α
πεπεισμένοι, αι, α
πεπεισμένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένοι, αι, α
πεπεισμένοι, αι, α
πεπεισμένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν - εἶμεν
εἴητε - εἶτε
εἴησαν - εἶεν
-
πεπεισμένος, η, ον
πεπεισμένος, η, ον
-
πεπεισμένοι, αι, α
πεπεισμένοι, αι, α
-
ἴσθι
ἔστω
-
ἔστε
ἔστων
Απαρέμφατο
πεπεῖσθαι
Μετοχή
πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον
παρακείμενος      
πέπεισο
πεπείσθω

πέπεισθε
πεπείσθων ή πεπείσθωσαν
 
υπερσυντέλικος ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπεπείσμεθα
ἐπέπεισθε
πεπεισμένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 Υγρόληκτα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Υγρόληκτα ενεργητική φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας ἀγγέλλω
ἀγγέλλεις
ἀγγέλλει
ἀγγέλλομεν
ἀγγέλλετε
ἀγγέλλουσιν
ἀγγέλλω
ἀγγέλλῃς
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλλῳμεν
ἀγγέλλῃτε
ἀγγέλλωσιν
ἀγγέλλοιμι
ἀγγέλλοις
ἀγγέλλοι
ἀγγέλλοιμεν
ἀγγέλλοιτε
ἀγγέλλοιεν
-
ἄγγελλε
ἀγγελλέτω
-
ἀγγέλλετε
ἀγγελλόντων
Απαρέμφατο
ἀγγέλλειν 
Μετοχή
ἀγγέλλων
ἀγγέλλουσα
ἀγγέλλον
παρατατικός ἤγγελλον
ἤγγελλες
ἤγγελλε
ἠγγέλλομεν
ἠγγέλλετε
ἤγγελλον
 
μέλλοντας ἀγγελῶ
ἀγγελεῖς
ἀγγελεῖ
ἀγγελοῦμεν
ἀγγελεῖτε
ἀγγελοῦσιν
όπως το ποιῶ
  ἀγγελοῖμι
ἀγγελοῖς
ἀγγελοῖ
ἀγγελοῖμεν
ἀγγελοῖτε
ἀγγελοῖεν
  Απαρέμφατο
 ἀγγελεῖν
Μετοχή
ἀγγελῶν
ἀγγελοῦσα
ἀγγελοῦν
αόριστος ἤγγειλα
ἤγγειλας
ἤγγειλε
ἠγγείλαμεν
ἠγγείλατε
ἤγγειλαν
ἀγγείλω
ἀγγείλῃς
ἀγγείλῃ
ἀγγείλωμεν
ἀγγείλητε
ἀγγείλωσιν
ἀγγείλαιμι
ἀγγείλαις
ἀγγείλαι
ἀγγείλαιμεν
ἀγγείλαιτε
ἀγγείλαιεν
-
ἄγγειλον
ἀγγειλάτω
-
ἀγγείλατε
ἀγγειλάντων
Απαρέμφατο
ἀγγεῖλαι 
Μετοχή
ἀγγείλας
ἀγγείλασα
ἀγγεῖλαν
παρακείμενος ἤγγελκα
ἤγγελκας
ἤγγελκε
ἠγγέλκαμεν
ἠγγέλκατε
ἠγγέλκασιν
ἠγγελκώς, κυῖα, κός ὦ
ἠγγελκώς, κυῖα, κός ἦς
ἠγγελκώς, κυῖα, κός ἦ
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ὦμεν
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ἦτε
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ὦσιν
 
ἠγγέλκω
ἠγγέλκῃς
ἠγγέλκῃ
ἠγγέλκωμεν
ἠγγέλκητε
ἠγγέλκωσι
ἠγγελκώς, κυῖα, κός εἴην
ἠγγελκώς, κυῖα, κός εἴης
ἠγγελκώς, κυῖα, κός εἴη
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα εἶμεν
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα εἶτεν
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα εἶεν

ἠγγέλκοιμι
ἠγγέλκοις
ἠγγέλκοι
ἠγγέλκοιμεν
ἠγγέλκοιτε
ἠγγέλκοιεν
-
ἠγγελκώς, κυῖα, κός ἴσθι
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ἔστω
-
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ἔστε
ἠγγελκότες, κυῖαι, κότα ἔστων
Απαρέμφατο
 ἠγγελκέναι
 Μετοχή
ἠγγελκώς
ἠγγελκυῖα
ἠγγελκός
υπερσυντέλικος ἠγγέλκειν
ἠγγέλκεις
ἠγγέλκει
ἠγγέλκεμεν
ἠγγέλκετε
ἠγγέλκεσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Υγρόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας ἀγγέλλομαι
ἀγγέλλει
ἀγγέλλεται
ἀγγελλόμεθα
ἀγγέλλεσθε
ἀγγέλλονται
ἀγγέλλωμαι
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλληται
ἀγγελλώμεθα
ἀγγέλλησθε
ἀγγέλλωνται
ἀγγελλοίμην
ἀγγέλλοιο
ἀγγέλλοιτο
ἀγγελλοίμεθα
ἀγγέλλοισθε
ἀγγέλλοιντο
-
ἀγγέλλου
ἀγγελέσθω
-
ἀγγέλεσθε
ἀγγελέσθων / ἀγγελέσθωσαν
Απαρέμφατο
ἀγγέλλεσθαι
Μετοχή
ἀγγελλόμενος
ἀγγελλομένη
ἀγγελλόμενον
παρατατικός ἠγγελλόμην
ἠγγέλλου
ἠγγέλλετο
ἠγγελλόμεθα
ἠγγέλλεσθε
ἠγγέλλοντο
 
μέλλοντας ἀγγελοῦμαι
ἀγγελεῖ
ἀγγελεῖται
ἀγγελοῦμεθα
ἀγγελεῖσθε
ἀγγελοῦνται
όπως το ποιοῦμαι
  ἀγγελοίμην
ἀγγελοῖο
ἀγγελοῖτο
ἀγγελοίμεθα
ἀγγελοῖσθε
ἀγγελοῖντο
  Απαρέμφατο
ἀγγελεῖσθαι
Μετοχή
ἀγγελούμενος
ἀγγελουμένη
ἀγγελούμενον
αόριστος ἠγγειλάμην
ἠγγείλω
ἠγγείλατο
ἠγγειλάμεθα
ἠγγείλασθε
ἠγγείλαντο
ἀγγείλωμαι
ἀγγείλῃ
ἀγγείληται
ἀγγειλώμεθα
ἀγγείλησθε
ἀγγείλωνται
ἀγγειλαίμην
ἀγγείλαιο
ἀγγείλαιτο
ἀγγειλαίμεθα
ἀγγείλαισθε
ἀγγείλαιντο
-
ἄγγειλαι
ἀγγειλάσθω
-
ἀγγείλασθε
ἀγγειλάσθων / ἀγγειλάσθωσαν
Απαρέμφατο
ἀγγείλασθαι 
Μετοχή
ἀγγειλάμενος
ἀγγειλαμένη
ἀγγειλάμενον
παρακείμενος ἤγγελμαι
ἤγγελσαι
ἤγγελται
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι, αι, α εἰσίν
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν - εἶμεν
εἴητε - εἶτε
εἴησαν - εἶεν
-ἤγγελσο
ἠγγέλθω
-
ἤγγελθε
ἠγγέλθων
Απαρέμφατο
ἠγγέλθαι 
Μετοχή
ἠγγελμένος
ἠγγελμένη
ἠγγελμένον
υπερσυντέλικος ἠγγέλ-μην
ἤγγελ-σο
ἤγγελ-το
ἠγγέλ-μεθα
ἤγγελ-θε
ἠγγελ-μένοι, αι, α ἦσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Υγρόληκτα παθητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Μετοχή
ενεστώτας ἀγγέλλομαι
ἀγγέλλει
ἀγγέλλεται
ἀγγελλόμεθα
ἀγγέλλεσθε
ἀγγέλλονται
ἀγγέλλωμαι
ἀγγέλλῃ
ἀγγέλληται
ἀγγελλώμεθα
ἀγγέλλησθε
ἀγγέλλωνται
ἀγγελλοίμην
ἀγγέλλοιο
ἀγγέλλοιτο
ἀγγελλοίμεθα
ἀγγέλλοισθε
ἀγγέλλοιντο
-
ἀγγέλλου
ἀγγελέσθω
-
ἀγγέλεσθε
ἀγγελέσθων / ἀγγελέσθωσαν
Απαρέμφατο
ἀγγέλλεσθαι
Μετοχή
ἀγγελλόμενος
ἀγγελλομένη
ἀγγελλόμενον
παρατατικός ἠγγελλόμην
ἠγγέλλου
ἠγγέλλετο
ἠγγελλόμεθα
ἠγγέλλεσθε
ἠγγέλλοντο
 
μέλλοντας ἀγγελθήσομαι
ἀγγελθήσει
ἀγγελθήσεται
ἀγγελθησόμεθα
ἀγγελθήσεσθε
ἀγγελθήσονται
  ἀγγελθησοίμην
ἀγγελθήσοιο
ἀγγελθήσοιτο
ἀγγελθησοίμεθα
ἀγγελθήσοισθε
ἀγγελθήσοιντο
  Απαρέμφατο
ἀγγελθήσεσθαι 
Μετοχή
ἀγγελθησόμενος
ἀγγελθησομένη
ἀγγελθησόμενον
αόριστος ἠγγέλθην
ἠγγέλθης
ἠγγέλθη
ἠγγέλθημεν
ἠγγέλθητε
ἠγγέλθησαν
ἀγγελθῶ
ἀγγελθῇς
ἀγγελθῇ
ἀγγελθῶμεν
ἀγγελθῆτε
ἀγγελθῶσι
ἀγγελθείην
ἀγγελθείης
ἀγγελθείη
ἀγγελθεῖμεν
ἀγγελθεῖτε
ἀγγελθεῖεν
-
ἀγγέλθητι
ἀγγελθήτω
-
ἀγγέλθητε
ἀγγελθέντων / ἀγγελθήτωσαν
Απαρέμφατο
ἀγγελθῆναι
Μετοχή
ἀγγελθείς
ἀγγελθεῖσα
ἀγγελθέν
παρακείμενος ἤγγελμαι
ἤγγελσαι
ἤγγελται
ἠγγέλμεθα
ἤγγελθε
ἠγγελμένοι, αι, α εἰσίν
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένος, η, ον
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
ἠγγελμένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν - εἶμεν
εἴητε - εἶτε
εἴησαν - εἶεν
-
ἤγγελσο
ἠγγέλθω
-
ἤγγελθε
ἠγγέλθων
Απαρέμφατο
ἠγγέλθαι
Μετοχή
ἠγγελμένος
ἠγγελμένη
ἠγγελμένον
υπερσυντέλικος ἠγγέλ-μην
ἤγγελ-σο
ἤγγελ-το
ἠγγέλ-μεθα
ἤγγελ-θε
ἠγγελ-μένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 Ενρινόληκτα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενρινόληκτα ενεργητική φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας φαίνω
φαίνεις
φαίνει
φαίνομεν
φαίνετε
φαίνουσιν
φαίνω
φαίνῃς
φαίνῃ
φαίνωμεν
φαίνητε
φαίνωσιν
φαίνοιμι
φαίνοις
φαίνοι
φαίνοιμεν
φαίνοιτε
φαίνοιεν
-
φαῖνε
φαινέτω
-
φαίνετε
φαινόντων / φαινέτωσαν
Απαρέμφατο
φαίνειν 
Μετοχή
φαίνων
φαίνουσα
φαῖνον
παρατατικός ἔφαινον
ἔφαινες
ἔφαινε
ἐφαίνομεν
ἐφαίνετε
ἔφαινον
 
μέλλοντας φαν
φανεῖς
φανεῖ
φανοῦμεν
φανεῖτε
φανούσιν
όπως το ποιῶ
  φανοῖμι / φανοίην
φανοῖς / φανοίης
φανοῖ / φανοίη
φανοῖμεν
φανοῖτε
φανοῖεν
  Απαρέμφατο
φανεῖν 
Μετοχή
φανῶν
φανοῦσα
φανοῦν
αόριστος ἔφηνα
ἔφηνας
ἔφηνε
ἐφήναμεν
ἐφήνατε
ἔφηναν
φήνω
φήνῃς
φήνῃ
φήνωμεν
φήνητε
φήνωσιν
φήναιμι
φήνειας / φήναις
φήνειε / φήναι
φήναιμεν
φήναιτε
φήνειαν / φήναιεν
-
φῆνον
φηνάτω
-
φήνατε
φηνάντων / φηνάτωσαν
Απαρέμφατο
φῆναι 
Μετοχή
φήνας
φήνασα
φῆναν
παρακείμενοςα πέφαγκα
πέφαγκας
πέφαγκε
πεφάγκαμεν
πεφάγκατε
πεφάγκασιν
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός  ὦ
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός  ἦς
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός  ἦ
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  ὦμεν
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  ἦμεν
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  ὦσιν
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός εἴην
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός εἴης
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός εἴη
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  εἶμεν
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  εἶτε
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  εἶεν
-
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός ἴσθι
πεφαγκώς, γκυῖα, γκός ἔστω
-
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  ἔστε
πεφαγκότες, γκυῖαι, γκότα  ἔστων
Απαρέμφατο
πεφαγκέναι 
Μετοχή
πεφαγκώς
πεφαγκυῖα
πεφαγκός
παρακείμενοςβ πέφηνα
πέφηνας
πέφηνε
πεφήναμεν
πεφήνατε
πεφήνασι
πεφήνω
πεφήνῃς
πεφήνῃ
πεφήνωμεν
πεφήνητε
πεφήνωσι
πεφήνοιμι
πεφήνοις
πεφήνοι
πεφήνοιμεν
πεφήνοιτε
πεφήνοιεν
-
πεφηνώς, υῖα, ός ἴσθι
πεφηνώς, υῖα, ός ἔστω
-
πεφηνότες, υῖαι, ότα ἔστε
πεφηνότες, υῖαι, ότα ἔστων
Απαρέμφατο
πεφηνέναι 
Μετοχή
πεφηνώς
πεφηνυῖα
πεφηνός
υπερσυντέλικος ἐπεφήνη
ἐπεφήνης
ἐπεφήνει
ἐπεφήνεμεν
ἐπεφήνετε
ἐπεφήνεσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενρινόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
ενεστώτας φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται
φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται
φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο
-
φαίνου
φαινέσθω
-
φαίνεσθε
φαινέσθων / φαινέσθωσαν
Απαρέμφατο
φαίνεσθαι
Μετοχή
φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον
παρατατικός ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο
 
μέλλοντας φανοῦμαι
φανῇ / φανεῖ
φανεῖται
φανούμεθα
φανεῖσθε
φανοῦνται
όπως το ποιοῦμαι
  φανοίμην
φανοῖο
φανοῖτο
φαινοίμεθα
φανοῖσθε
φανοῖντο
  Απαρέμφατο
φανεῖσθαι 
Μετοχή
φανούμενος
φανουμένη
φανούμενον
αόριστος ἐφηνάμην
ἐφήνω
ἐφήνατο
ἐφηνάμεθα
ἐφήνασθε
ἐφήναντο
όπως το ἐλυσάμην
φήνωμαι
φήνῃ
φήνηται
φηνώμεθα
φήνησθε
φήνωνται
φηναίμην
φήναιο
φήναιτο
φηναίμεθα
φήναισθε
φήναιντο
-
φῆναι
φηνάσθω
-
φήνασθε
φηνάσθων
Απαρέμφατο
φήνασθαι
Μετοχή
φηνάμενος
φηναμένη
φηνάμενον
παρακείμενος πέφασ-μαι
πέ
φαν-σαι
πέφαν-ται
πεφάσ-μεθα
πέφαν-θε
πεφασ-μένοι, αι, α εἰσί(ν)
    -
πέφανσο
πεφάνθω
-
πέφανθε
πεφάνθων / πεφάνθωσαν
Απαρέμφατο
πεφάνθαι
Μετοχή
πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον
υπερσυντέλικος ἐ-πεφάσ-μην
ἐ-πέφαν-σο
ἐ-πέφαν-το
ἐ-πεφάσ-μεθα
ἐ-πέφαν-θε
πεφασ-μένοι, αι, α ἦσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενρινόληκτα μέση φωνή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
παρακείμενος ξυμ-μαι
ξυν-σαι
ξυν-ται
ξύμ-μεθα
ξυν-θε
ξυμ-μένοι, αι, α εἰσί(ν)
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένοι, αι, α
ξυμ-μένοι, αι, α
ξυμ-μένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένος, η, ον
ξυμ-μένοι, αι, α
ξυμ-μένοι, αι, α
ξυμ-μένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν - εἶμεν
εἴητε - εἶτε
εἴησαν - εἶεν
-
ξυνσο
ώξύνθω
-
ξυνθε
ξύνθων
Απαρέμφατο
ξύνθαι
Μετοχή
ξυμ-μένος
ξυμ-μένη
ξυμ-μένον
υπερσυντέλικος ξύμ-μην ξυν-σο
ξυν-το
ξύμ-μεθα
ξυν-θε
ξυμ-μένοι, αι, α  ἦσαν
 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενρινόληκτα παθητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Μετοχή
ενεστώτας φαίνομαι
φαίνει
φαίνεται
φαινόμεθα
φαίνεσθε
φαίνονται
όπως το λύομαι
φαίνωμαι
φαίνῃ
φαίνηται
φαινώμεθα
φαίνησθε
φαίνωνται
φαινοίμην
φαίνοιο
φαίνοιτο
φαινοίμεθα
φαίνοισθε
φαίνοιντο
-
φαίνου
φαινέσθω
-
φαίνεσθε
φαινέσθων
Απαρέμφατο
φαίνεσθαι
Μετοχή
φαινόμενος
φαινομένη
φαινόμενον
παρατατικός ἐφαινόμην
ἐφαίνου
ἐφαίνετο
ἐφαινόμεθα
ἐφαίνεσθε
ἐφαίνοντο
όπως το ἐλυόμην
 
μέλλοντας
α'
φανθήσομαι
φανθήσει
φανθήσεται
φανθησόμεθα
φανθήσεσθε
φανθήσονται
όπως το λυθήσομαι
  φανθησοίμην
φανθήσοιο
φανθήσοιτο
φανθησοίμεθα
φανθήσεσθε
φανθήσονται
  Απαρέμφατο
φανθήσεσθαι
Μετοχή
φανθησόμενος
φανθησομένη
φανθησόμενον
μέλλοντας
β'
φανήσομαι
φανήσῃ / φανήσει
φανήσεται
φανησόμεθα
φανήσεσθε
φανήσονται
  φανησοίμην
φανήσοιο
φανήσοιτο
φανησοίμεθα
φανήσοισθε
φανήσοιντο
  Απαρέμφατο
φανήσεσθαι
Μετοχή
φανησόμενος
φανησομένη
φανησόμενον
αόριστος
α΄
ἐφάνθην
ἐφάνθης
ἐφάνθη
ἐφάνθημεν
ἐφάνθητε
ἐφάνθησαν
όπως το ἐλύθην
φανθῶ
φανθῇς
φανθῇ
φανθῶμεν
φανθῆτε
φανθῶσιν
φανθείην
φανθείης
φανθείη
φανθεῖμεν
φανθεῖτε
φανθεῖεν
-
φάνθητι
φανθήτω
-
φάνθητε
φανθέντων
Απαρέμφατο
φανθῆναι
Μετοχή
φανθείς
φανθεῖσα
φανθέν
αόριστος
β'
ἐφάνην
ἐφάνης
ἐφάνη
ἐφάνημεν
ἐφάνητε
ἐφάνησαν
όπως το ἐγράφην
φανῶ
φανῇς
φανῇ
φανῶμεν
φανῆτε
φανῶσιν
φανείην
φανείης
φανείη
φανεῖμεν
φανεῖτε
φανεῖεν
-
φάνηθι
φανήτω
-
φάνητε
φανέντων
Απαρέμφατο
φανῆναι
Μετοχή
φανείς
φανεῖσα
φανέν
παρακείμενος πέφασ-μαι
πέφαν-σαι
πέφαν-ται
πεφάσ-μεθα
πέφαν-θε
πεφασ-μένοι, αι, α εἰσί(ν)
    -πέφανσο
πεφάνθω
-
πέφανθε
πεφάνθων / πεφάνθωσαν
Απαρέμφατο
πεφάνθαι 
Μετοχή
πεφασμένος
πεφασμένη
πεφασμένον
υπερσυντέλικος ἐ-πεφάσ-μην
ἐ-πέφαν-σο
ἐ-πέφαν-το
ἐ-πεφάσ-μεθα
ἐ-πέφαν-θε
πεφασ-μένοι, αι, α ἦσαν
 

 

 Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library