ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτικό αέτωμα, Ερμής 

Καθώς κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του αετώματος, πριν την Αθηνά συναντάμε τον αγγελιαφόρο των θεών, τον Ερμή. Δυστυχώς το άγαλμα είναι πολύ φθαρμένο. Το ρούχο του θεού είναι ορατό μόνο από πίσω. Κάποιες μικρές τρύπες που διακρίνονται ίσως στήριζαν κάποιο όπλο. Κινείται προς τους πρωταγωνιστές της σκηνής, την Αθηνά και τον Ποσειδώνα, ίσως για να αναγγείλει την απόφαση των θεών.

 

(Βρετανικό Μουσείο)

 

Παρθενώνας, Ερμής

 

Παρθενώνας, Ερμής

 

Πηγή: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1816,0610.100 δεσμός