ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Βόρεια ζωφόρος 

Στη βόρεια ζωφόρο εικονίζονται τα ζώα για τη θυσία, τέσσερα βόδια και τέσσερα κριάρια, ακολουθούν οι σκαφηφόροι, οι υδριαφόροι, οι μουσικοί, οι θαλλοφόροι, τα άρματα με τους αποβάτες και τέλος οι ιππείς.

 

Αποτελείται από 47 λίθους με συνολικό μήκος 58,70 μ. Κάποιοι λίθοι έχουν χαθεί και μερικοί από αυτούς είναι γνωστοί μόνο από τα σχέδια του Carrey, ενώ κάποιοι άλλοι είναι παντελώς άγνωστοι. Οι λίθοι φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

Στους 3 πρώτους λίθους εικονίζονται τα τέσσερα βόδια που προορίζονταν για τη θυσία, στον 4ο λίθο τα τέσσερα κριάρια, ο 5ος παριστάνει τους τρεις σκαφηφόρους, ο 6ος τους τέσσερις υδριαφόρους, ο 7ος και ο 8ος τους τέσσερις αυλητές και τους τέσσερις κιθαριστές, ο 9ος και ο 10ος του δεκαέξι γέροντες θαλλοφόρους. Από τον 11ο λίθο ως τον 28ο παριστάνονται τα άρματα με τους αποβάτες και από τον 29 ως τον 47ο οι εξήντα ιππείς σε δέκα ομάδες. Εικονίζονται συνολικά 136 μορφές, 93(;) άλογα, 4 βόδια και 4 κριάρια.

 

Γνωρίστε αναλυτικά τη Βόρεια Ζωφόρο