ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτική ζωφόρος 

Στη δυτική ζωφόρο εικονίζεται η προετοιμασία της πομπής των ιππέων. Αποτελείται από 16 λίθους. Ο πρώτος και ο δεύτερος βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ οι υπόλοιποι φυλάσσονται στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

Εικονίζονται συνολικά 30 μορφές: 3 τελετάρχες, 1 επόπτης, 2 υπηρέτες, 15 έφιπποι και 9 ιππείς δίπλα στα άλογά τους. Παράλληλα εικονίζονται και 23 άλογα.

 

Γνωρίστε τη Δυτική Ζωφόρο