Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΣΤΕΡΟΠΗΣ (Κύκλωπας Ουράνιος)


Σύμφωνα με την κοσμογονία του Απολλόδωρου, ο Στερόπης ήταν Κύκλωπας, που είχε ένα μόνο μάτι στο μέτωπο, όπως οι ομηρικοί Κύκλωπες. Ήταν γιος του Ουρανού και της Γης, αδελφός του Άργη και του Στερόπη. Οι τρεις τους γεννήθηκαν αμέσως μετά τους τρεις γιγαντόσωμους και πολύ δυνατούς Εκατόγχειρες, τα πρώτα παιδιά των γονιών τους. Το όνομα του Κύκλωπα προέρχεται από τη λέξη στεροπή (αστεροπή, αστραπή), που σημαίνει αστραπή, και μαρτυρεί, όπως και των αδελφών του τα ονόματα, θεότητα της φύσης.

Ο Ουρανός τον έδεσε μαζί με τα αδέλφια του και τους έριξε στον Τάρταρο. Τους ελευθέρωσε ο Δίας, ακολουθώντας προφητεία της Γης ότι θα νικήσει στον πόλεμο που σήκωσε εναντίον των Τιτάνων, αν είχε μαζί του τους φυλακισμένους στη γη. Και εκείνοι χάρισαν στον Δία τη βροντή, την αστραπή και τον κεραυνό, στον Πλούτωνα δερμάτινη περικεφαλαία [1] και στον Ποσειδώνα την τρίαινα. Με αυτά τα όπλα οι Ολύμπιοι νίκησαν τους Τιτάνες, τους έκλεισαν στον Τάρταρο και έβαλαν τους Εκατόγχειρες να τους φυλούν.

Βλ. Κύκλωπες Ουράνιοι


Σχετικά λήμματα

ΑΡΓΗΣ, ΒΡΟΝΤΗΣ, ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣδεσμός
Στο πρωτότυπο αναφέρεται ότι χάρισε στον Πλούτωνα κυνέην (εξυπακούεται το ουσιαστικό δοράν). Η κυνή (συνηρημένος τύπος του κυνέη) ήταν το δέρμα του σκύλου που χρησίμευε στην κατασκευή στρατιωτικών πιλιδίων (=περικεφαλαιών ή πεδίλων). Η κυνή δορά ήταν δερμάτινο κάλυμμα της κεφαλής, όχι απαραίτητα σκύλου, που διαφοροποιείται από την κόρυθα στο εξής: η κόρυς ήταν δερμάτινη αλλά καλυμμένη ή διακοσμημένη με μέταλλο