Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΥΛΛΟΣ (Λυδός Γίγαντας)


Γίγαντας από τη Λυδία, τα οστά του οποίου αποκαλύφθηκαν ύστερα από πλημμύρα στον παραπόταμο του ποταμού Έρμου, που μετονομάστηκε από αυτόν Ύλλος. Ενίοτε ταυτιζόταν με τον Γηρυόνη. Από αυτόν τον παραπόταμο ονόμασε τον γιο που απέκτησε ο Ηρακλής από τη Δηιάνειρα ή την Ομφάλη ή τη Νύμφη Μελίτη· και από αυτόν ονομάστηκαν οι Υλλαίοι της Ηπείρου.


Σχετικά λήμματα

ΓΙΓΑΝΤΕΣ, ΓΗΡΥΟΝΗΣ, ΕΡΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ, ΟΜΦΑΛΗ