Η προσέγγιση της ΤΝ με τους νόμους της σκέψης

Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), στο σύγγραμμά του Αναλυτικά Πρότερα, ήταν από τους πρώτους που επιχείρησαν να κωδικοποιήσουν τη "σωστή σκέψη", δηλαδή, αδιάψευστες διαδικασίες συλλογιστικής (Αριστοτέλεια συλλογιστική).

Οι αριστοτέλειοι συλλογισμοί παρείχαν πρότυπα δομής επιχειρημάτων, που έδιναν πάντα σωστά συμπεράσματα, όταν ξεκινούσαν από σωστές υποθέσεις. Για παράδειγμα, "ο Σωκράτης είναι άνθρωπος", "όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί", άρα "ο Σωκράτης είναι θνητός". Θεωρήθηκε ότι αυτοί οι νόμοι της σκέψης κυβερνούν τη λειτουργία της νόησης. Από τη μελέτη τους ξεκίνησε το πεδίο που ονομάζεται λογική.

Οι ερευνητές της λογικής του 19ου αιώνα ανέπτυξαν μια ακριβή σημειογραφία για τις προτάσεις που αναφέρονται σε όλα τα είδη πραγμάτων που υπάρχουν στο κόσμο και για τις σχέσεις μεταξύ τους. Αντιπαραβάλετε με το συνηθισμένο συμβολισμό της αριθμητικής, ο οποίος παρέχει κυρίως σύμβολα για προτάσεις ισότητας και ανισότητας μεταξύ αριθμών. Το 1965, υπήρχαν ήδη προγράμματα που μπορούσαν θεωρητικά να λύνουν οποιοδήποτε πρόβλημα ήταν δυνατό να λυθεί, αρκεί να ήταν διατυπωμένο με τη λογική σημειογραφία. Η λεγόμενη λογικιστική (logistic) παράδοση στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης ελπίζει να οικοδομήσει με βάση τέτοια προγράμματα προκειμένου να δημιουργήσει ευφυή συστήματα.

Δύο είναι τα κύρια εμπόδια στην προσέγγιση αυτή. Πρώτο, δεν είναι εύκολο να παίρνει κανείς άτυπη γνώση και να τη διατυπώνει με τους τυπικούς όρους που απαιτούνται από τη σημειογραφία της λογικής, ιδιαίτερα όταν η γνώση είναι λιγότερο από 100% βέβαιη. Δεύτερο, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μπορεί κανείς "θεωρητικά" να λύσει ένα πρόβλημα και του να μπορεί να το λύσει στην πράξη. Ακόμα και προβλήματα που περιλαμβάνουν μόλις μερικές δεκάδες γεγονότα μπορούν να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς πόρους οποιουδήποτε υπολογιστή, εκτός αν του δοθεί κάποια καθοδήγηση για το ποια συλλογιστικά βήματα θα δοκιμάσει πρώτα. Αν και τα δύο αυτά εμπόδια είναι παρόντα σε οποιαδήποτε προσπάθεια κατασκευής υπολογιστικών συστημάτων συλλογιστικής, εμφανίστηκαν πρώτα στη λογικιστική παράδοση. 

Βιβλιογραφία

  1. Russell & Peter Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη, μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2η εκτύπωση, http://aima.uom.gr/
Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG