Διαφορετικοί ορισμοί της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μία από τις νεότερες επιστήμες. Η σοβαρή δουλειά άρχισε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο όρος εμφανίστηκε το 1956. Μαζί με τη Μοριακή Βιολογία αναφέρεται συχνά από επιστήμονες άλλων κλάδων ως το πεδίο που θα ήθελα περισσότερο να δουλέψω.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιχειρεί να κατανοήσει τη λειτουργία της ανθρώπινης σκέψης, αλλά και να κατασκευάσει νοήμονες οντότητες, συνδυάζοντας μία τεράστια ποικιλία επιμέρους πεδίων, τα οποία καλύπτουν ένα φάσμα που ξεκινά από γενικούς τομείς, όπως η μάθηση και η αντίληψη, και φτάνει σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως η απόδειξη μαθηματικών θεωρημάτων και η διάγνωση ασθενειών. Συστηματοποιεί και αυτοματοποιεί τις διανοητικές εργασίες και γι' αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε σφαίρα της ανθρώπινης διανοητικής δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια, είναι ένα ουκουμενικό πεδίο. Αλλά τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη; Ακολουθούν οκτώ διαφορετικοί ορισμοί της Τεχνητής Νοημοσύνης:

H συναρπαστική νέα προσπάθεια να κάνουμε τους υπολογιστές να σκέφτονται... Μηχανές με νόηση, με την πλήρη και κυριολεκτική έννοια. (Haugeland, 1985)

Η αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζουμε με την ανθρώπινη σκέψη, όπως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση... (Bellman, 1978)

Η μελέτη των νοητικών ικανοτήτων με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων. (Charniak, Mac Dermott, 1985)

Η μελέτη των υπολογιστικών εργασιών που μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε, να συλλογιζόμαστε και να ενεργούμε. (Winston, 1992)

Η τέχνη της δημιουργίας μηχανών που πραγματοποιούν λειτουργίες οι οποίες απαιτούν νοημοσύνη, όταν πραγματοποιούνται από ανθρώπους. (Kurzweil, 1990)

Η μελέτη του πως μπορούμε να κάνουμε τους υπολογιστές να κάνουν πράγματα στα οποία, προς το παρόν, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι. (Rich, Knight, 1991)

Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη της σχεδίασης εφυών πρακτόρων. (Poole, κ.α., 1998)

 Η Τεχνητή Νοημοσύνη ασχολείται με την ευφυή συμπεριφορά των τεχνουργημάτων. (Nilsson, 1998)

Βιβλιογραφία

  1. Russell & Peter Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη, μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2η εκτύπωση, http://aima.uom.gr/
Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG