Η ΤΝ υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Επιστήμης

"Η επιστήμη και η τεχνολογία που επιδιώκει την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων που εκτελούν πνευματικές εργασίες υψηλής πολυπλοκότητας ονομάζεται "Τεχνητή Νοημοσύνη" ή Artificial Intelligence". (Βοσνιάδου Σ., Γνωσιακή επιστήμη: η νέα επιστήμη του νου, 2004)

"Ο όρος Tεχνητή Nοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών  ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση προβλημάτων κλπ". (Russell, S. and Norvig, P., 2003)

"Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια προσπάθεια των ανθρώπων να κατασκευάσουν συστήματα που θα εμφανίζουν μια μορφή  νοημοσύνης. Αν και τα συστήματα αυτά μπορούν να έχουν ποικίλες εφαρμογές, οι γνωστικοί ψυχολόγοι ενδιαφέρονται για τα μοντέλα ηλεκτρονικών υπολογιστών που προσομοιώνουν τη νοήμονα επεξεργασία πληροφοριών". (Βραχωρίτου,  I., 2007)

Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG