Ειδικότητες ΙΕΚ ανά περιοχή

Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ[ΥΠΕΠΘ]
http://www.oeek.gr/html/LM2-iekBoard.shtml

Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ[ΟΑΕΔ]
eidikotites_earinou_examinou_oaed_2009.doc

Πίνακας Ιδιωτικών ΙΕΚ[ΥΠΕΠΘ]
http://www.oeek.gr/html/LM2-iekBoardPrivate.shtml

Οδηγός Ειδικοτήτων[ΥΠΕΠΘ]
http://www.oeek.gr/html/CG-sectors.asp

Πίνακας Δημοσίων ΙΕΚ[Υπ. Εργασίας]

http://www.ep-katartisi.gr/iek.htm