Πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ απαιτείται:
“Η οικογένεια του δικαιούχου (γονείς και προστατευόμενα τέκνα) να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α ). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.” Τα ακίνητα που προσμετρούνται  είναι εκείνα που στο Ε9 είναι στην κατηγορία ακινήτου 1 ή 2 και στο είδος δικαιώματος 1 ή 3. Στις περιπτώσεις αυτές πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

 

ekpa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*