Τα όρια ηλικία για τις Στρατιωτικές Σχολές

Προκήρυξη 2016

Διαγωνισ?ού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ?άτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκί?ων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιω?ατικών Σω?άτων (ΣΣΑΣ), Αξιω?ατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω?ατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολε?ικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιω?ατικών Πολε?ικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιω?ατικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολε?ικής Αεροπορίας.

Ηλικία
(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ?, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και ?εταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση ?πορούν να συ??ετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ?υνά?εις Εθελοντές, Μόνι?οι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και ?εταγενέστερα.
2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε? Εθελοντές,
Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατετα?ένης θητείας και Μαθητές ? Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και ?εταγενέστερα.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 ?εκε?βρίου 1995 και ?εταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να ?ην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ?εκε?βρίου του έτους συ??ετοχής τους στις εξετάσεις. ?ιόρθωση ηλικίας ?ε δικαστική απόφαση λα?βάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί α?ετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ?εκε?βρίου 1995 και ?εταγενέστερα.
stratos

Υ.Γ. Η Προκήρυξη για το 2017 δεν έχει βγει ακόμη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*