Οδηγός Σπουδών Πληροφορικής για Υποψήφιους Φοιτητές

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αφιέρωμα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

Στο παραπάνω site μεταξύ άλλων αναφέρεται:
“Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα τέσσερα κύρια αντικείμενα σπουδών πληροφορικής τα οποία συναντάει ο υποψήφιος φοιτητής: Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, και Πληροφοριακά Συστήματα. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στην ανώτατη εκπαίδευση, κάθε τμήμα προσφέρει συνήθως ξεχωριστά προγραμμάτων σπουδών για κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα και ο φοιτητής καλείται να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής που τον ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα αντιθέτως, για λόγους κυρίως συντεχνιακούς, τα τμήματα δεν διαχωρίζουν τις σπουδές τους σε αυτόνομα προγράμματα σπουδών, ή ακόμη κι αν το κάνουν εξακολουθούν να απονέμουν ενιαίο τίτλο σπουδών, προκειμένου να έχουν περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Επομένως, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών πληροφορικής, ανεξάρτητα από τον επίσημο τίτλο τους, προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα της πληροφορικής και εστιάζουν μεν σε μία από τις παραπάνω περιοχές αλλά προσφέρουν και κάποια μαθήματα από τις υπόλοιπες. Κάποιοι πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής αποκτάει μια πιο σφαιρική εικόνα της πληροφορικής ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι με αυτή την τακτική αυξάνεται υπερβολικά ο αριθμός των μαθημάτων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σωστή εμβάθυνση σε ένα αντικείμενο.
Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τα ονόματα των τμημάτων δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις σπουδές που προσφέρουν ενώ πολλές φορές είναι και εντελώς παραπλανητικά. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο μηχανικός ο οποίος επιλέγεται συνήθως για συντεχνιακούς λόγους και δε σημαίνει ότι το τμήμα ασχολείται με τη Μηχανική των Υπολογιστών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να μην αρκείται στον όνομα του τμήματος όπως αναφέρεται στο μηχανογραφικό, ούτε και να επηρεάζεται από το πεδίο στο οποίο είναι ενταγμένο, αλλά να εξετάζει σε βάθος το πρόγραμμα (ή τα προγράμματα) σπουδών που το κάθε τμήμα προσφέρει για να δει αν ανταποκρίνεται στα πραγματικά του ενδιαφέροντα.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής που διενεργεί η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας”

http://review.epe.org.gr/odigos/

Informatics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*