Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ? αριθ. 318/7-11-2016 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 6 Προπτυχιακά και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έτος εισαγωγής 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 14η Νοεμβρίου 2016 έως την 20η Δεκεμβρίου 2016. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος , 14 Νοεμβρίου 2016 έως και 20 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να γίνει η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
2. Πληροφορική (960 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1800 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (2000 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (200 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw (420 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (470 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (515 θέσεις)
4. Τραπεζική (545 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (540 θέσεις)
6. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (445 θέσεις)
7. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (100 θέσεις)
8. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (385 θέσεις)
9. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (150 θέσεις)
10. Διαχείριση Αποβλήτων (335 θέσεις)
11. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (200 θέσεις)
12. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (200 θέσεις)
13. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (300 θέσεις)
14. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (120 θέσεις)
15. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (110 θέσεις)
16. Γραφικές Τέχνες ? Πολυμέσα (70 θέσεις)
17. Σχεδιασμός Φωτισμού (70 θέσεις)
18. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (35 θέσεις)
19. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (150 θέσεις)
20. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (45 θέσεις)
21. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (60 θέσεις)
22. Επιστήμες της Αγωγής (800 θέσεις)
23. Εκπαίδευση Ενηλίκων (300 θέσεις)
24. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (180 θέσεις)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*