ΑΣΕΠ [2Π/2008 ]: Ποσοστό συμμετοχής , επιτυχίας και θέματα Β’ Θεματικής Ενότητας

πηγή: http://tinyurl.com/ncdoyt
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΚ. 2Π/2008)

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά σε 244 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η εξέταση των υποψηφίων στη Β? θεματική ενότητα (Γενική Διδακτική ? Παιδαγωγικά και Ειδική Διδακτική), στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών (ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων), ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας [Προκήρυξη 2Π/2008 - ΦΕΚ 515/8.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ].

Το συγκεντρωτικό ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων ανήλθε στο 79,1 %. Συγκεκριμένα προσήλθαν 26.787 από τους 33.855 υποψηφίους. Τα ποσοστά συμμετοχής ανά κλάδο, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία για τον παραπάνω διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Θέματα Β’ θεματικής ενότητας : ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΩΝΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΩΝΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*