Δύσκολη η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο σπουδών

Δύσκολη η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο σπουδών, δηλώνει το 64% των ερωτηθέντων σε έρευνα της Adecco

Έρευνα για το αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ σπουδών και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, πραγματοποίησε η Adecco. Η έρευνα απευθύνθηκε σε 420 άνδρες και γυναίκες, μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη, ηλικίας από 31 ετών και άνω, εκ των οποίων το 52% ήταν άνδρες και το 48% ήταν γυναίκες. Αναφορικά με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην έρευνα, η πλειοψηφία του δείγματος έχει ολοκληρώσει σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το 37% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 31% απόφοιτοι ΑΕΙ, το 25% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και Κολεγίων και 2% κατέχουν Διδακτορικό. Το 39% των ερωτηθέντων βρίσκεται ενεργά στην αγορά εργασίας για περισσότερα από 7 χρόνια. Το θέμα της έρευνας ήταν αν ?Καθορίζει ο κλάδος σπουδών το αντικείμενο εργασίας;?.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56%), ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους τελικά επέλεξαν τον κλάδο σπουδών τους, ερεύνησαν προηγουμένως την αγορά εργασίας, ενώ από αυτούς μόλις το 20% επέλεξε τον κλάδο σπουδών του βασισμένο στην έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τη ζήτηση του αντίστοιχου επαγγελματικού αντικειμένου στην αγορά εργασίας, Διάγραμμα 1. Το 73% των συμμετεχόντων επέλεξαν τον κλάδο σπουδών τους λόγω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που είχαν για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στην ερώτηση εάν η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν σχετική με τις σπουδές, το 64% των συμμετεχόντων δήλωσε ναι, ενώ το 36% απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας, το 61% άλλαξε περιβάλλον εργασίας, αλλά το αντικείμενο παρέμεινε σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 31% ασχολήθηκε με διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο των σπουδών του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από εκείνους που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους πορεία σε κλάδο διαφορετικό από εκείνον των σπουδών τους, το 7% μεταπήδησε στη συνέχεια σε επαγγελματικό αντικείμενο συναφές με τις σπουδές του, ενώ το 93% παρέμεινε στο αντικείμενο εργασίας με το οποίο ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, Διάγραμμα 2.

Από το δείγμα των συμμετεχόντων που εργάζονται σε διαφορετικό κλάδο από εκείνον του αντικειμένου των σπουδών τους, το 81% δηλώνει αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την επαγγελματική του πορεία. Διαπιστώνεται λοιπόν, πως στην πορεία των στελεχών στην αγορά εργασίας σε μεγάλο ποσοστό τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα διαφοροποιούνται, καθώς μόλις το 19% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την πορεία της καριέρας του. Οι συμμετέχοντες (με ποσοστό 64%) δηλώνουν, πως ο κύριος λόγος που τους οδήγησε να εργαστούν σε διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο των σπουδών τους, είναι η δυσκολία εύρεσης εργασίας σε  σχετικό τομέα, Διάγραμμα 3. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζει τους σύγχρονους εργαζόμενους ευέλικτους στην επιλογή θέσης εργασίας, στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση επιτυχημένης καριέρα (στην έρευνα συμμετείχαν μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη με αξιόλογη πορεία στο χώρο τους).

Σημαντικό αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνας αποτελεί το μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων (90%) που έχει αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και το οποίο πραγματοποιεί σεμινάρια μετεκπαίδευσης για να παραμένει ενήμερο σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα που απασχολείται.

Διάγραμμα 1. Ερευνήσατε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας πριν επιλέξετε κλάδο σπουδών

Διάγραμμα 2. Από εκείνους που το 1ο επάγγελμα τους δεν ήταν σχετικό με τις σπουδές τους, πόσοι στη συνέχεια ασχολήθηκαν με αυτό

Διάγραμμα 3. Λόγοι εργασίας σε διαφορετικό των σπουδών κλάδο

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, 20082009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*