Ποια η συνεισφορά σε μόρια του κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

Αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο είναι η  άποψη που έχει διατυπωθεί πολλές φορές ότι οι βαθμοί στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας δίνουν το 47% (για την ακρίβεια 7/15) των συνολικών μορίων. Η ορθή απάντηση , όπως αποδεικνύω παρακάτω , είναι ότι μπορούν να συνεισφέρουν   από 0% (α=β=0) μέχρι το 100% (α=β=20 και γ=δ=ε=ζ=0). Το 47% ισχύει ΜΟΝΟ στη περίπτωση όπου ένας υποψήφιος γράψει τον ίδιο βαθμό σε όλα τα μαθήματα ( α=β=γ=δ=ε=ζ).
Όλη η απόδειξη:     varitita_bathmon.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*