Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η Φυσική στην Α΄ Λυκείου

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι παρατηρήσεις

Οι ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  

  Η διδασκαλία της Δυναμικής. Γενική θεώρηση . Ενοχλητικές ερωτήσεις.

 

Ο ορισμός της έννοιας ΔΥΝΑΜΗ. Πρόταση για τη διδασκαλία του

Σύνθεση δύο δυνάμεων. Πρόταση για τη διδασκαλία

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  Η διατύπωση του ερωτήματος

   Ένα σχέδιο μαθήματος

   Το φαινόμενο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ  Κονστρουκτιβιστική διδασκαλία

   Το ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ για την οικοδόμηση της Δυναμικής   

  

 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   Τα δύο ερωτήματα

     Ένα σχέδιο μαθήματος

  ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΘΑ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ  ΠΑΝΤΑ

        ( Διδακτικός στόχος : Να γίνει κατανοητό ότι η βαρύτητα καμπυλώνει τις τροχιές)

  

 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΝΕΥΤΩΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

     και οι μαθησιακές δυσκολίες     

 

 

Αγαπητέ κύριε Κασσέτα . .  Για τη στατική τριβή

Η έννοια ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΗ

Η έννοια ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

 

ΤΟ φαινόμενο ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   

   Η  διδασκαλία της έννοιας ΕΡΓΟ