ΕΠΕ: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία για το σχολικό έτος 2015-2016 (2-6-2015)

Με μεγάλη έκπληξη αλλά και αγανάκτηση, οι Πληροφορικοί της χώρας πληροφορηθήκαμε τις επιλογές του ΥΠΟΠΑΙΘ όσον αφορά την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία για το σχολικό έτος 2015-2016.


ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

  • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
  • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • ΟΛΜΕ
  • Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.
  • Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: « Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία για το σχολικό έτος 2015-2016»

 

Αθήνα, 02-06-2015

Με μεγάλη έκπληξη αλλά και αγανάκτηση, οι Πληροφορικοί της χώρας πληροφορηθήκαμε, μέσω του Δελτίου Τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ ( is.gd/4rBCID ), τις επιλογές του όσον αφορά την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία για το σχολικό έτος 2015-2016. Οι επιλογές αυτές είναι σε πλήρη αντίθεση με κάθε επιστημονική, εκπαιδευτική και παιδαγωγική λογική και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αφού:

  1. Τα τμήματα Πληροφορικής διαχωρίζονται σε δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία μάλιστα ανήκουν και σε διαφορετικές ομάδες προσανατολισμού. Τα τμήματα Πληροφορικής ανήκουν, κατά τα διεθνή πρότυπα, σε σχολές Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών και δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται. Εφόσον υπάρχει επιστημονικό πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες», όλα τα τμήματα Πληροφορικής θα πρέπει να ανήκουν σε αυτό. Εφόσον υπάρχει επιστημονικό πεδίο «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής», όλα τα τμήματα Πληροφορικής θα πρέπει να ανήκουν επίσης και σε αυτό. Πως είναι δυνατόν εν έτη 2015 να μην ανήκουν στο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» (ενδεικτικά) τμήματα Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων; Ποιος ο λόγος δημιουργίας του Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής» όταν τμήματα όπως (ενδεικτικά) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό; Ποια είναι η επιστημονική ή άλλη λογική που κατατάσσει το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής», το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» και το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και στα δύο Επιστημονικά Πεδία, αφού και τα 3 τμήματα ανήκουν σε σχολές θετικών επιστημών και έχουν παραπλήσιο πρόγραμμα σπουδών; Σε ποια άλλη επιστήμη έχουμε διάσπαση των τμημάτων σε διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία και γιατί η Πληροφορική έχει αυτή την αντιμετώπιση;

  2. Ενώ στο επιστημονικό πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των τμημάτων Πληροφορικής, ένας μαθητής μπορεί να εισαχθεί σε αυτά χωρίς να έχει εξετασθεί στο μάθημα της Πληροφορικής. Αυτό καταργεί την λογική των εξεταζομένων μαθημάτων και στερεί τους μελλοντικούς πληροφορικούς από βασικές γνώσεις, απαραίτητες για τις σπουδές τους. Είναι δυνατόν να εισάγεται κανείς π.χ. στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής στα Ιωάννινα χωρίς να εξετάζεται στην Πληροφορική; Είναι σαν να εισάγεσαι στο Φυσικό Τμήμα π.χ. του ΕΚΠΑ χωρίς να έχεις εξεταστεί στη Φυσική, ή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ χωρίς να εξετάζεσαι στη Χημεία.

  3. Ο διαχωρισμός των τμημάτων σε δύο διαφορετικά πεδία, ουσιαστικά στερεί από τους μαθητές την επιλογή να σπουδάσουν Πληροφορική. Ένας μαθητής που θέλει να σπουδάσει Πληροφορική δεν θα μπορεί να επιλέξει τις σχολές Πληροφορικής που θέλει αφού κάποιες είναι στο ένα επιστημονικό πεδίο και οι υπόλοιπες στο άλλο.

  4. Οι επιλογές ένταξης των τμημάτων σε επιστημονικά πεδία έρχονται σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις των Τμημάτων σε ερωτηματολόγιο της Α.Δ.Ι.Π. όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα (http://is.gd/kDRsIz), το οποίο ζητήθηκε από το υπουργείο ακριβώς για να εκφραστούν οι κατεξοχήν αρμόδιοι που είναι τα ίδια τα τμήματα . Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα την εξής στρέβλωση: Πάρα πολλά τμήματα που έχουν ζητήσει να εξετάζονται στην Πληροφορική οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε αυτά, τελικά να μην εξετάζονται, αφού η Πληροφορική, εντελώς αυθαίρετα, δεν είναι εξεταζόμενη στην ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήματα όπως Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών που έχουν βασικά μαθήματα Πληροφορικής στον οδηγό σπουδών τους, ενώ δεν έχουν μαθήματα Χημείας, να εξετάζονται στην Χημεία και όχι στην Πληροφορική.

  5. Οι επιλογές ένταξης των τμημάτων σε επιστημονικά πεδία έρχονται σε αντίθεση ακόμα και με τα ίδια τα επιχειρήματα του ΥΠΟΠΑΙΘ, όπως εκφράστηκαν στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 6-4-2015 με θέμα «Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/15_04_06_dt_sist_eisagi.pdf). Σύμφωνα με τα επιχειρήματα αυτά επιδιωκόταν τόσο το να έχουν περισσότερες επιλογές οι μαθητές, όσο και να διορθωθούν στρεβλώσεις που υπήρχαν και επέτρεπαν πχ την εισαγωγή σε τμήματα Χημείας χωρίς την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα της Χημείας. Όμως οι επιλογές που έγιναν στην ένταξη των τμημάτων σε επιστημονικά πεδία οδηγούν στον περιορισμό των επιλογών σε όσους θέλουν να σπουδάσουν Πληροφορική, αφού δεν τους επιτρέπουν να επιλέξουν το σύνολο των τμημάτων, και δημιουργούν νέες χειρότερες στρεβλώσεις μιας και επιτρέπουν την εισαγωγή στην πλειοψηφία των τμημάτων Πληροφορικής, αλλά και σε πολλά άλλα τμήματα στα οποία απαιτείται η Πληροφορική, χωρίς να εξετάζεται η Πληροφορική.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ είχε γνώση για όλα αυτά τα προβλήματα, ακόμα και πριν την ψήφιση του νόμου για το νέο σύστημα, τόσο με το από 20/4/2015 έγγραφο μας προς το ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα «Προτάσεις επί του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016» (https://www.epe.org.gr/uploads/media/2015_04_20_ProtaseisGiaExetastiko.pdf), όσο και με ενημέρωση μέσα στο Κοινοβούλιο από μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί πολιτική επιλογή μίας προοδευτικής κυβέρνησης αφού δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις και αδικίες, εις βάρος των μαθητών, των τμημάτων Πληροφορικής και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, προσβάλλει κάθε Επιστήμονα και Εκπαιδευτικό, μας οδηγεί δεκαετίες πίσω, και ίσως ξεπερνάει και τα όρια της νομιμότητας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι επιλογές αυτές ήταν αποτέλεσμα εισηγήσεων κάποιων συμβούλων, που είτε έχουν άγνοια των επιστημονικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, είτε εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά αν ισχύει οτιδήποτε από αυτά η άμεση απομάκρυνσή τους είναι απαραίτητη, αφού το αντίθετο ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους και για τις μελλοντικές επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί και η πλήρη ευθύνη βαραίνει τη σημερινή ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, η οποία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απόσυρση της εν λόγω απόφασης και την επανεξέταση του θέματος από μηδενική βάση. Η επίλυση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το σύνολο της Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής κοινότητας, των οποίων οι θέσεις πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενο για τόσο σοβαρές αποφάσεις, για κάθε κυβέρνηση, πόσο μάλλον για μία αυτοαποκαλούμενη αριστερή κυβέρνηση.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει τις άμεσες ενέργειες του ΥΠΟΠΑΙΘ και δηλώνει τη πρόθεσή της να αγωνισθεί με κάθε μέσο για την επίλυση του ζητήματος προς όφελος των σημερινών μαθητών και μελλοντικών επιστημόνων και επαγγελματιών, είτε με τη συνεισφορά σε έναν εποικοδομητικό διάλογο είτε, στην περίπτωση μη απόσυρσης της απόφασης, με όλες εκείνες τις ενέργειες νομικές και μη, που θα απαιτηθούν.

 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΩΝ_ΣΕ_ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ_ΠΕΔΙΑ.pdf158 K

[Αρχική δημοσίευση]