Η θέση των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής για την Πληροφορική στο Γυμνάσιο (27/08/2013)

Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά πως η Πληροφορική δεν ταυτίζεται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η διδασκαλία της Πληροφορικής στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πληροφορικών εργαλείων και λύσεων ενώ των  ΤΠΕ στην ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής χρήσης τους.
Σε σχέση με την Πληροφορική στο Γυμνάσιο οι υπογράφοντες Σχολικοί Σύμβουλοι ζητάμε την καθιέρωση εργαστηριακού δίωρου ανεξάρτητου μαθήματος «Πληροφορική» με σύγχρονο και ευέλικτο περιεχόμενο και στις τρεις τάξεις. Τονίζουμε τη σπουδαιότητα αυτού του μαθήματος στο Γυμνάσιο και καταθέτουμε την εμπειρία μας ως Σχολικοί Σύμβουλοι από την μέχρι τώρα διδασκαλία του μαθήματος στα Γυμνάσια, η οποία συνοψίζεται ως εξής:
Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» στο Γυμνάσιο η μία (1) ώρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως δεν επέτρεπε ούτε την πλήρη κάλυψη  της ύλης, του προ δεκαετίας και ήδη ξεπερασμένου επιστημονικά και παιδαγωγικά Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), ούτε την εξάσκηση των μαθητών στη βασική χρήση των ΤΠΕ.
Οι σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις για μαθητοκεντρική διδασκαλία, η ανάγκη για οικοδόμηση της γνώσης σε έννοιες της Πληροφορικής όπως και σε θέματα  ασφάλειας στο Διαδίκτυο, ενδιαφερόντων των μαθητών και απαιτήσεων της κοινωνίας, είναι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών με δίωρο μάθημα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
Από την πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ (για δύο χρόνια πιλοτικά σε 68 Γυμνάσια (Υ.Α. 97911/Γ1, 31-8-2011) όπου χαρακτηρίζεται το μάθημα για τα αντικείμενα της Πληροφορικής-ΤΠΕ «? ως εργαστηριακό με δύο (2) συνεχόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου ?» (Υ.Α. 1-11-2011, α.π. 124674/Γ2), διαπιστώθηκε ότι δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τους μαθητές ώστε «μέσα από κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες με ποικίλα εργαλεία των ΤΠΕ, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν, να συνεργαστούν, να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα» (ΦΕΚ Β΄ 2323, ΑΔΑ 45Ο09-1ΙΕ).
Ως Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής, θεωρούμε ότι μέσα στο πλαίσιο που περιγράψαμε, τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές/τριες, το σχολείο ως εκπαιδευτική κοινότητα και η ελληνική κοινωνία από την καθιέρωση δίωρου μαθήματος Πληροφορικής στα Γυμνάσια είναι πολλαπλά και πολύ σημαντικά.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις ή εξειδικεύσεις.

Οι υπογράφοντες Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
Γώγουλος Γιώργος
Δρακόπουλος Βασίλειος
Εφόπουλος Βασίλης
Θεοφανέλης Τιμολέων
Καράκιζα Τσαμπίκα
Κανίδης Ευάγγελος
Κολοκοτρώνης Δημήτρης
Κοτίνη Ισαβέλλα
Κωτσάκης Σταύρος
Λαδιάς Αναστάσιος
Μανουσαρίδης Ζαχαρίας
Μπασούνας Αθανάσιος
Μπελεσιώτης Βασίλειος
Μπέλλου Ιωάννα
Ναλμπάντη Θεοδώρα
Πανσεληνάς Γεώργιος
Παπαδάκης Σπύρος
Πολυμέρης Γεράσιμος
Σπάλα Γεωργία
Σταχτέας Χαράλαμπος
Τζελέπη Σοφία

[Αρχική δημοσίευση]