Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν. Πατρών για το μάθημα της Πληροφορικής (27/08/2013)

Οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υποβάθμιση αυτή αφορά τόσο στη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο με προτεινόμενη παρουσία μόνο στην πρώτη τάξη και πλήρη εξαφάνιση στις επόμενες δύο τάξεις του Λυκείου, όσο και στην αφαίρεση της Πληροφορικής (μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον») από τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή των υποψηφίων φοιτητών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Η υποβάθμιση αυτή, θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στο υπόβαθρο των μελλοντικών φοιτητών των πολλών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που θεραπεύουν τις επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου μας και των Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, στην εποχή ακριβώς που η επένδυση στις ΤΠΕ αναγνωρίζεται από παντού ως μία από τις εφικτές και αναγκαίες προτεραιότητες για την υπέρβαση της κρίσης και τη στροφή της οικονομίας στην καινοτομία. Η κατεύθυνση αυτή είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποφάσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που προτείνει το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο, δηλαδή στην ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με παρουσία μαθημάτων και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, αναβάθμιση του περιεχομένου και του τρόπου διδασκαλίας της. Η ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Λύκειο, είναι αναγκαία και στους νέους φοιτητές όλων των υπόλοιπων τεχνολογικών σπουδών εκτός Πληροφορικής, με δεδομένη τη σημασία που έχουν πλέον οι ΤΠΕ ως εργαλείο υποδομής σε όλες τις επιστήμες.
Οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρούμε ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο σχετικά με τη διδασκαλία και εξέταση της Πληροφορικής, θα πρέπει να αναθεωρηθούν εκ βάθρων και να αναδιαμορφωθούν με γνώμονα την ενίσχυση της γνώσης των μαθητών Λυκείου στο κρίσιμο για το μέλλον της χώρας αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η ανακοίνωση υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην Έκτακτη Συνεδρίαση Αρ. 7 της 27.8.2013
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τσακαλίδης Αθανάσιος, Καθηγητής
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Ο Δ/ντης Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Κοσμαδάκης Σταύρος, Καθηγητής
Ο Δ/ντης Τομέα Λογικού των Υπολογιστών Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Ο Δ/ντης Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Οι Καθηγητές του Τμήματος:
Αλεξίου Γεώργιος, Καθηγητής
Βαρβαρίγος Εμμανουήλ, Καθηγητής
Βέργος Χαρίδημος, Αν. Καθηγητής
Βλάχος Κυριάκος, Αν. Καθηγητής
Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
Κακλαμάνης Χρήστος, Καθηγητής
Καραγιάννης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής
Λυκοθανάσης Σπυρίδων, Καθηγητής
Μακρής Χρήστος, Επ. Καθηγητής
Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Καθηγητής
Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
Νικολετσέας Σωτήριος, Αν. Καθηγητής
Νικολός Δημήτριος, Καθηγητής
Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Σπυράκης Παύλος, Καθηγητής
Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Καθηγητής
Χανιωτάκης Θεμιστοκλής, Επ. Καθηγητής
Χατζηλυγερούδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
Χριστοδουλάκης Δημήτριος, Καθηγητής
Ψαράκης Εμμανουήλ, Επ. Καθηγητής

[Αρχική δημοσίευση]