Το τμήμα ΗΜΜΥ του Παν. Θεσσαλίας για την Πληροφορική στη Β' βάθμια εκπαίδευση (02/09/2013)

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά και την κατάθεση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του σχεδίου Νόμου με τίτλο ?Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων?.
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο Νόμου, το μάθημα της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο είναι μάθημα επιλογής στην Α' Λυκείου και μάθημα γενικής παιδείας στις τάξεις Β' και Γ' Λύκειου. Στη Γ΄Λυκείου το μάθημα δεν περιλαμβάνεται καν στα μαθήματα γενικής παιδείας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων, ενώ το πανελλαδικά (από το 2000) εξεταζόμενο μάθημα ?Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΑΕΠΠ? καταργείται.
Η κατάργηση του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος συνεπάγεται άμεσα την υποβάθμιση του γνωστικού υπόβαθρου των υποψήφιων, όχι μόνο για τα Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ με αντικείμενο την Πληροφορική, αλλά και για Τμήματα για τα οποία η αλγοριθμική σκέψη και τα στοιχεία προγραμματισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόδιο, όπως για παράδειγμα στα περισσότερα Πολυτεχνικά Τμήματα, σε Τμήματα Μαθηματικών, σε Τμήματα Φυσικής κλπ. Το υπάρχον εξεταστικό σύστημα ήδη επέτρεπε την εισαγωγή στο Τμήμα μας τόσο υποψηφίων που είχαν εξεταστεί στο μάθημα ?Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον?, όσο και υποψηφίων που είχαν επιλέξει άλλα μαθήματα. Η διαφορά γνωστικού υποβάθρου στις δύο κατηγορίες φοιτητών ήταν παραπάνω από εμφανής. Το προτεινόμενο νέο σύστημα εξισώνει προς το χειρότερο το υπόβαθρο των φοιτητών, στο δικό μας και σε συγγενή Τμήματα, χωρίς να τους δίνεται καν η δυνατότητα επιλογής.
Ενώ στο σχέδιο Νόμου, ορθώς, υπάρχει πρόβλεψη για τους υποψηφίους των Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι εξετάζονται σε δύο διαφορετικά μαθήματα από τους υπόλοιπους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών ? Πολιτικών ? Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, καθώς και για τους υποψηφίους των Επιστημών Υγείας οι οποίοι εξετάζονται στη Βιολογία αντί των Μαθηματικών, με λύπη διαπιστώνουμε πως αντίστοιχη πρόβλεψη για τους υποψηφίους των Τμημάτων με αντικείμενο την Πληροφορική, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, την Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών, την Επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και την Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δεν υπάρχει.
Στην ?Ψηφιακή Εποχή? η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική καθιστά πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών τόσο σε ατομικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, σε σχέση με άλλες θετικές επιστήμες  η Πληροφορική έχει το πλεονέκτημα του εύκολου, άμεσου και φθηνού πειραματισμού. Συνεπώς μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της συγκροτημένης και κριτικής σκέψης των μαθητών και της κατανόησης σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος. Τέλος, σε συλλογικό επίπεδο, η αναβάθμιση της Πληροφορικής είναι βέβαιο ότι θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας ? ζητούμενο για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η αναβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ισχυρή εργαστηριακή παρουσία και εξελιγμένο περιεχόμενο στο Λύκειο και προσθήκη του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε αντίστοιχα Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

[Αρχική δημοσίευση]