Παράγοντες που ευνόησαν τις Ανακαλύψεις

Πηγές

Αρχική ΣελίδαΧάρτης Πλοήγησης
Ο Μικρός Εξερευνητής
Ο Μικρός Ιστορικός
Οδηγίες Χρήσης
Αξιολόγηση
Πάνω

Κάτω

Οι μεγάλες Ανακαλύψεις συνδέονται στενά με μια μακρόχρονη διαδικασία ανάπτυξης της τεχνολογίας και απόκτησης γνώσεων, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ευρώπη πολύ καιρό πριν τον 15ο αι..

Παρά την ύπαρξη ισχυρών κινήτρων που οδηγούσαν σε εξερευνητικά ταξίδια, είναι πιθανό οι Ανακαλύψεις να μην ήταν εφικτές, αν δεν υπήρχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις σε επίπεδο τεχνολογίας και γνώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα μακρινά θαλάσσια ταξίδια ευνοήθηκαν από τεχνολογικές εξελίξεις, που είχαν συντελεστεί στα μέσα του 15ου αι., όπως η πρόοδος της ναυπηγικής τέχνης, η τελειοποίηση των οργάνων ναυσιπλοΐας και η ανάπτυξη της χαρτογραφίας.

Παράλληλα, η εφεύρεση της τυπογραφίας διευκόλυνε την έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, όπως ‘Τα ταξίδια’ του Μάρκο Πόλο, που κέντριζαν την φαντασία και παρακινούσαν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν.

Τέλος, η εξέλιξη της πολεμικής τέχνης παρείχε στους Ευρωπαίους αναμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή απέναντι σε οποιοδήποτε στράτευμα εκείνης της εποχής.